Informacje prasowe

Alior TFI SA przystąpiło do IZFiA

Warszawa, 21 maja 2019 r.

Informacja prasowa

 

Alior TFI SA przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami  (IZFiA)

 

Rada IZFiA zaakceptowała na posiedzeniu 20 maja b.r. wniosek Alior TFI SA o przystąpieniu do Izby. Tym samym liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 34 TFI, jeden dom maklerski oraz pięciu agentów transferowych, co łącznie daje 40 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników.

Właścicielem i jedynym akcjonariuszem nowego członka IZFiA jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych banków uniwersalnych w Polsce - Alior Bank, którego największym udziałowcem jest PZU. Alior Bank rok temu przejął Money Makers TFI S.A. a następnie dokonał rebrandingu i użyczył Towarzystwu swojej marki.

-  Rynek funduszy inwestycyjnych coraz ściślej współpracuje ze sobą. Naturalną platformą takiej współpracy jest IZFiA, będącą jedyną organizacją samorządową asset menagerów. Zacieśnianiu współpracy służą wyzwania, które - wciąż nowe - pojawiają się przed towarzystwami, ale także obecne szanse. W tym roku są to PPK, nad wdrażaniem których pracuje wiele podmiotów zrzeszonych w Izbie. W krajach Europy przynależność do organizacji samorządowych jest dla funduszy oczywista i naturalna, bowiem umożliwia wypracowywanie wspólnego stanowiska we wszystkich ważnych dla rynku kwestiach. U nas również to zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Jestem przekonany, że udział Alior TFI w pracach naszych zespołów wzbogaci nas i wniesie kolejną, unikalną wiedzę na podstawie swoich doświadczeń z tak dynamicznej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi - mówi Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych, gdzie spływają projekty zmian w prawie, informacje od ministerstw i nadzoru. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba prowadzi ze swoimi Członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy.

- Rynek funduszy inwestycyjnych w wielu aspektach charakteryzuje w ostatnim czasie duża zmienność, natomiast IZFiA jest w jego centrum i niewątpliwie ma wpływ na jego funkcjonowanie. My jako uczestnik rynku i nowy członek IZFiA również chcemy mieć wpływ na sprawy, które dotyczą branży i poszczególnych Towarzystw tak, by móc wspólnie wypracowywać rozwiązania jak najbardziej efektywne i przystępne dla innych uczestników rynku, w tym także Inwestorów. Zależy nam na budowaniu transparentnej i solidnej oferty dostosowanej do coraz bardziej wymagających przepisów legislacyjnych i coraz bardziej wyedukowanych klientów, jestem przekonany, że wymiana poglądów i doświadczeń w gronie ekspertów będzie temu służyć   – mówi Artur Włoch, Członek Zarządu Alior TFI S.A.

Alior TFI zarządza funduszami inwestycyjnymi, aktywami klientów indywidualnych i przedsiębiorstw w usłudze asset management oraz aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Dołączenie do grona członków IZFiA w moim przekonaniu jest oczywiste w sytuacji, gdy się chce aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu naszego rynku i mieć nań wpływ. Izba stanowi dla nas wartościowe wsparcie merytoryczne, dostęp do wyników analiz rynkowych, raportów i wypracowanych  rozwiązań, a także płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dialogu z najważniejszymi uczestnikami rynku. Upatrujemy w tej współpracy szansy nie tylko na rozwój naszego TFI, ale możliwości wniesienia własnego wkładu we wspieranie rozwoju całego rynku kapitałowego w Polsce. – przyznaje  Dariusz Szwed, Prezes Zarządu Alior TFI S.A.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. www.izfa.pl

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji
+48 783 590 814; (22) 537 76 33; emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie