Władze

Małgorzata Rusewicz

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu Izby

>
Piotr Żochowski, CFA

Piotr Żochowski, CFA

Przewodniczący Rady Izby

>
Małgorzata Barska

Małgorzata Barska

Wiceprzewodnicząca Rady Izby

>
Łukasz Kędzior

Łukasz Kędzior

Członek Rady Izby

>
Katarzyna Majchrzak

Katarzyna Majchrzak

Członek Rady Izby

>
Jacek Marcinowski

Jacek Marcinowski

Członek Rady Izby

>
Paweł Pasternok

Paweł Pasternok

Członek Rady Izby

>
Grzegorz Piwowar

Grzegorz Piwowar

Członek Rady Izby

>
Beata Sax, CFA

Beata Sax, CFA

Członek Rady Izby

>
Jarosław Wikaliński

Jarosław Wikaliński

Członek Rady Izby

>
Marcin Żółtek

Marcin Żółtek

Członek Rady Izby

>
Anna Chojnacka

Anna Chojnacka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

>
Piotr Płuska

Piotr Płuska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

>
Krzysztof Andrzejczyk

Krzysztof Andrzejczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

>
dr hab. Marcin Dyl prof. UW

dr hab. Marcin Dyl prof. UW

Prezes Honorowy IZFiA

>
Ilona Pieczyńska-Czerny

Ilona Pieczyńska-Czerny

Przewodnicząca

>
Ewa Hawryluk

Ewa Hawryluk

Członek Komisji

>
Jakub Pyszyński

Jakub Pyszyński

Członek Komisji

>
Rafał Syska

Rafał Syska

Członek Komisji

>
Piotr Świeżaczyński

Piotr Świeżaczyński

Członek Komisji

>
Jacek Treumann

Jacek Treumann

Członek Komisji

>
Anna Wilgucka

Anna Wilgucka

Członek Komisji

>