Władze

Małgorzata Rusewicz

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu Izby

>
Beata Sax, CFA

Beata Sax, CFA

Przewodnicząca Rady Izby

>
Jarosław Skorulski

Jarosław Skorulski

Wiceprzewodniczący Rady Izby

>
Cezary Iwański, CFA

Cezary Iwański, CFA

Członek Rady Izby

>
Krzysztof Kamiński, CFA, DI

Krzysztof Kamiński, CFA, DI

Członek Rady Izby

>
Łukasz Kędzior

Łukasz Kędzior

Członek Rady Izby

>
Tomasz Korab

Tomasz Korab

Członek Rady Izby

>
Ewa Małyszko

Ewa Małyszko

Członek Rady Izby

>
Tymoteusz Paleczny

Tymoteusz Paleczny

Członek Rady Izby

>
Paweł Pasternok

Paweł Pasternok

Członek Rady Izby

>
Piotr Szulec

Piotr Szulec

Członek Rady Izby

>
Anna Chojnacka

Anna Chojnacka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

>
Piotr Płuska

Piotr Płuska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

>
Krzysztof Andrzejczyk

Krzysztof Andrzejczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

>
dr hab. Marcin Dyl prof. UW

dr hab. Marcin Dyl prof. UW

Prezes Honorowy IZFiA

>
Ilona Pieczyńska-Czerny

Ilona Pieczyńska-Czerny

Przewodnicząca

>
Grzegorz Borowski

Grzegorz Borowski

Członek Komisji

>
Dariusz Korona

Dariusz Korona

Członek Komisji

>
Marek Popielas

Marek Popielas

Członek Komisji

>
Jakub Pyszyński

Jakub Pyszyński

Członek Komisji

>