Informacje prasowe

Czerwiec kolejnym miesiącem dodatniej sprzedaży polskich funduszy inwestycyjnych

Czerwiec kolejnym miesiącem dodatniej sprzedaży polskich funduszy inwestycyjnych

 Czerwiec przyniósł wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce o +3,2 miliarda zł, do poziomu blisko 308,1  mld zł. Sprzedaż netto jest nadal wysoka, jednak jej dynamika spada. Saldo na koniec miesiąca wyniosło +1,1 mld zł (wobec +1,3 mld w maju).

W ubiegłym miesiącu największym powodzeniem cieszyły się rozwiązania z udziałem akcji. Do funduszy czysto akcyjnych i mieszanych wpłynęło łącznie ponad +1,54 mld zł. Obie te kategorie funduszy notują dodatnie bilanse sprzedaży już od ośmiu miesięcy. Z kolei tracą fundusze obligacyjne, tym razem odpływy zanotowano w obu kategoriach: dłużnych i po raz pierwszy w dłużnych krótkoterminowych, łącznie - 1,08 mld zł

- Półrocze drugiego roku pandemii rynek funduszy zamyka umiarkowanym optymizmem. Aktywa pod zarządzaniem systematycznie rosną, bilans sprzedaży od ponad roku jest na plusie. Widoczna jest jednak tendencja spadkowa. Z pewnością wpływ na nią mają umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy uznawanych za bezpieczne, o niskim potencjale zysku. Przyczyną jest wysoka inflacja, a także niskie rentowności obligacji skarbowych. Uważnie przyglądamy się reaktywacji i rosnącym napływom do produktów z udziałem akcji, do czego przyczyniają się dobre wyniki wypracowywane na rzecz klientów przez zarządzających. Ta zmiana preferencji klientów może świadczyć również o przekonaniu inwestorów o pozytywnych perspektywach naszej gospodarki  -  mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie