Aktywa funduszy inwestycyjnych w kwietniu 2018 roku

W kwietniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły o  -7,7 mld zł (-2,7%) w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynoszą obecnie 280,5 mld zł. Tak znaczna zmiana to efekt wycofania środków z jednego z funduszy dedykowanych. W przypadku funduszy detaliczych obserwowany był wzrost wartości aktywów (o +1,1% m/m, do 161,4 mld zł), co było pochodną przede wszystkim dodatniego salda sprzedaży. Pomógł również dodatni wynik zarządzania w funduszach akcji (większość światowych indeksów wraz z polskim WIG-iem odnotowały wzrost) oraz funduszach obligacji (rentowność polskiego długu w kwietniu spadała, a więc ceny rosły).

Pełny raport dostępny jest TUTAJ

Dane w formacie xls dostępne są TUTAJ

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie