Informacje prasowe

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason)

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason)

 Informacja prasowa                                                                                                  Warszawa 13-06-2017 r.

 

 Legg Mason TFI SA zmienia nazwę na ESALIENS TFI SA

 Od 13 czerwca br. Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna staje się ESALIENS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną. Zmianie ulegną również nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych, a także subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Zmiana nie wpływa na zasady obsługi klientów i kształt oferty produktowej Towarzystwa. Fundusze z zagranicznej oferty Legg Mason, Inc. będą nadal obecne w ESALIENS na dotychczasowych zasadach.

Nowa nazwa ma swoje źródło w słowie ESENCJA - ponieważ uważamy, że spokój i odwaga doświadczonego inwestora stanowią ESENCJĘ zarządzania funduszami. Takie podejście dobrze oddaje filozofię inwestycyjną, która przez lata stała się wizytówką naszego Towarzystwa. Od prawie dwóch dekad dokładamy wszelkich starań, by dostarczać naszym klientom usługi zarządzania aktywami i funduszami o najwyższej jakości, stabilne i powtarzalne wyniki oraz szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych. Przeprowadzane zmiany, mimo że istotne z punktu widzenia organizacji, nie wiążą się ze zmianami w zakresie obsługi klienta czy oferty produktowej. Legg Mason, Inc. pozostaje naszym partnerem biznesowym, a fundusze marki Legg Mason nadal będą obecne w naszej ofercie na dotychczasowych zasadach – jako subfundusze bazowe w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO. Planujemy również sukcesywnie i w zgodzie z wcześniejszymi planami wprowadzać nowe produkty na rynek. Globalne doświadczenie, jakie zdobyliśmy jako Legg Mason, będzie z tej perspektywy bezcenne – wyjaśnia Jacek Treumann, członek zarządu spółki.

Od czerwca serwis transakcyjny, dotychczas dostępny pod adresem www.LeggMason24.pl, zostanie udostępniony pod nowym adresem: www.Esaliens24.pl, a strona www.LeggMason.pl będzie dostępna pod adresem www.Esaliens.pl. Dane kontaktowe do Towarzystwa (adres, numery telefonu i faksu oraz numery telefoniczne na infolinię), zasady logowania do serwisu Esaliens24.pl (dawniej LeggMason24.pl), wysokość opłat oraz warunki funkcjonowania funduszy i zawartych dotychczas umów z funduszami pozostają bez zmian. Poza ewentualnym zaktualizowaniem odbiorcy w przypadku wpłat i zleceń stałych na rachunki funduszy, nie jest też wymagane podjęcie żadnych działań ze strony klientów Towarzystwa w związku z zachodzącą zmianą nazwy.

W grudniu 2016 r. akcje Towarzystwa zostały nabyte przez Zarząd spółki, jej pracowników oraz polskich inwestorów. Tym samym osoby bezpośrednio odpowiedzialne za budowę i sukces marki Legg Mason na polskim rynku stały się istotnym inwestorem w spółce. Transakcja nabycia udziałów w Towarzystwie, reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego, miała miejsce w grudniu ub. roku.

Spółka od niemal 20 lat funkcjonuje na polskim rynku, oferując klientom fundusze inwestycyjne i plany systematycznego oszczędzania. Towarzystwo powstało w 1997 roku jako trzecie TFI na rynku i druga spółka typu asset management. W związku z dotychczasowym doświadczeniem jest uznawane za jednego z prekursorów prywatnego oszczędzania na emeryturę w Polsce (PPE, IKZE, IKE). Od 1999 roku nieprzerwanie prowadzi najstarszy w Polsce pracowniczy program emerytalny. W skali rodzimego rynku wyróżnia je również jedna z najbardziej doświadczonych oraz stabilnych kadr menedżerskich.

 ESALIENS TFI SA, zarządzające funduszami ESALIENS, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Materiał ma charakter promocyjny.

 Kontakt dla mediów:

 Robert Noremberg tel: +48 660 69 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie