Informacje prasowe

Informacja prasowa nowe TFI w gronie Członków Izby

Warszawa, 10 stycznia 2018 r.

Informacja prasowa

 

Do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przystępuje kolejne TFI

 

Od stycznia grupa TFI należących do IZFiA powiększyła się o nowego członka: BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tym samym liczba zrzeszonych powierników w Izbie wyniesie 32 TFI oraz pięciu agentów transferowych, co łącznie daje liczbę 37 spółek.

 

Jedynym akcjonariuszem BEST TFI S.A. jest BEST S.A. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie na rynku obrotu wierzytelnościami. Towarzystwo natomiast specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi. Połączenie kompetencji obu tych firm – z zakresu windykacji należności oraz zarządzania funduszami – pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług na rzecz inwestorów i daje gwarancję sprawnego działania.

-  Rynek funduszy inwestycyjnych coraz bardziej konsoliduje się. Zainteresowanie współpracą jest coraz większe. Poza dużymi TFI reprezentującymi polskie i zagraniczne grupy kapitałowe są wśród nas prywatne, specjalistyczne Towarzystwa, zarządzające funduszami zamkniętymi, które planują dalszą ekspansję swojego biznesu. Izba służy tu pomocą, pracujemy w kilku zespołach merytorycznych poświęconych takim kwestiom jak MiFID, RODO czy AML, gdzie nie tylko identyfikujemy problemy związane z implementacją nowych przepisów, ale je również rozwiązujemy. Ponadto, nasi członkowie uczestniczą na zasadach preferencyjnych w specjalistycznych szkoleniach, spotykają się na konferencjach i innych inicjatywach środowiskowych – mówi Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

 

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych, gdzie spływają projekty zmian w prawie, informacje od ministerstw i nadzoru. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba prowadzi ze swoimi Członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy.

Jestem bardzo zadowolony, że dołączyliśmy do grona członków IZFA. Izba stanowi dla nas wartościowe wsparcie merytoryczne, dostęp do wyników analiz rynkowych, raportów i wypracowanych  rozwiązań, a także płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dialogu z najważniejszymi uczestnikami rynku. Upatrujemy w tej współpracy szansy nie tylko na rozwój naszego TFI, ale możliwości wniesienia własnego wkładu we wspieranie rozwoju całego rynku kapitałowego w Polsce. – przyznaje Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu BEST TFI S.A.

 

W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI S.A. znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 14 mld złotych. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na koniec listopada liczył ponad 276 mld zł pod zarządzaniem.

 

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. www.izfa.pl

 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie