Aktualności

Intrum TFI nowym członkiem IZFiA

Warszawa, 2 listopada 2021 r.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) pozyskała nowego członka - Intrum TFI S.A.

 

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA na posiedzeniu 29 października b.r. zaakceptowało wniosek Intrum TFI S.A. o przystąpieniu do Izby. Tym samym liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 31 TFI, jeden dom maklerski oraz czterech agentów transferowych, co łącznie daje 36 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników.

Intrum TFI S.A. wchodzi w skład międzynarodowej szwedzkiej grupy Intrum i działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

- IZFiA ma wypracowaną markę, rozpoznawalną na rynku kapitałowym i jest jedyną organizacją samorządową asset menagerów. Współpracujemy z naszymi członkami na zasadach codziennych, ale również TFI i inne firmy spoza organizacji korzystają z naszych szkoleń, seminariów i konferencji. U nas gromadzą się i są opracowywane wszystkie bieżące kwestie dotyczące rynku funduszy inwestycyjnych. Jesteśmy naturalnym partnerem do rozmów w sprawie legislacji i wszelkich regulacji, dla ministerstw i nadzoru. Dlatego w sposób naturalny te towarzystwa, które chcą być aktywnym uczestnikiem rynku, chcą brać udział w naszych pracach i mieć wpływ na pojawiające się kolejne wyzwania, składają wnioski o przystąpienie. Dzięki rekomendacji Rady IZFiA witamy obecnie w naszym gronie kolejne TFI - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

Izba jest dla rynku centrum wymiany danych, gdzie spływają projekty zmian w prawie, informacje od ministerstw i nadzoru. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba prowadzi ze swoimi Członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy.

- Jako Intrum TFI S.A. wstępujemy do IZFiA z celem aktywnego kształtowania naszego rodzimego rynku kapitałowego oferując bogate międzynarodowe doświadczenie Grupy Intrum, szczególnie w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Wierzymy, że Izba będzie platformą do wypracowywania najlepszych standardów z korzyścią nie tylko dla naszego TFI, ale i dla całej branży funduszy inwestycyjnych dodaje Sylwester Flaga, Prezes Zarządu Intrum TFI S.A.

Intrum TFI zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym oraz Lindorff I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie