Informacje prasowe

INVESTORS TFI oraz EQUES INVESTMENT TFI wzmocnią szeregi IZFiA - Informacja prasowa

INVESTORS TFI oraz EQUES INVESTMENT TFI wzmocnią szeregi IZFiA

Dwie duże marki na rynku powierników dołączyły w lutym b.r. do członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, organizacji reprezentującej obecnie ponad 95 proc. rynku ze względu na aktywa pod zarządzaniem. IZFiA liczy obecnie 29 TFI oraz zrzesza 5 agentów transferowych - największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Investors TFI powstało na początku 2005 r. jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Obecnie zarządza środkami o wartości 5,2 mld zł, ulokowanymi w ponad 40 otwartych i zamkniętych funduszach o klasycznych i alternatywnych strategiach inwestycyjnych. Investors TFI otrzymało wiele nagród i wyróżnień przyznanych za wyniki inwestycyjne. W 2016 roku zajęło pierwsze miejsce w rankingu najlepszych TFI, opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

EQUES INVESTMENT TFI SA zezwolenie na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi uzyskało niemal 10 lat temu. Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Od 2011 roku TFI rozszerzyło działalność o rozwiązania inwestycyjne kierowane do szerokiego grona Klientów. Obecnie Towarzystwo posiada bogatą ofertę funduszy inwestujących na rynkach kapitałowych, inwestycji alternatywnych oferowanych w formie funduszy zamkniętych oraz funduszy prywatnych - wehikułów służących do optymalizacji struktury aktywów lub realizacji określonych projektów biznesowych.

Ostatnie lata nie były łatwe dla funduszy inwestycyjnych. Perturbacje, wahania, niepewność, zmienne nastroje inwestorów oraz wzmożone regulacje wynikające głównie z wdrażania przepisów unijnych powodowały, że zarządzający mieli pełne ręce roboty - z jednej strony by ochronić pieniądze swoich klientów, z drugiej by podołać wyzwaniom związanym z dostosowaniem się do nowych wymogów legislacyjnych. Izba jest tym miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele rynku i gdzie spływają wszelkie projekty, postanowienia. Zatem jako reprezentacja całego sektora możemy wypracowywać i przedstawiać wspólne stanowisko wobec projektów ustaw i innych regulacji prawnych i administracyjnych. Obecnie wola współpracy i aktywność naszych członków jest bardzo silna, co nas cieszy niezmiernie, bo wciąż pojawiają się kolejne problemy przed branżą, wymagające szybkiego ale i przemyślanego działania tak, by nie wprowadzać pochopnie rozwiązań zagrażających rozwojowi rynku a przede wszystkim interesom inwestorów – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie