Informacje prasowe

Już drugie TFI w tym roku przystąpiło do IZFiA - TFI AGRO

Warszawa, 1 lutego 2018 r.

Już drugie TFI w 2018 roku przystępuje do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami  

 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A., spółka wyłącznie z polskim kapitałem, jest od lutego kolejnym, już 38 podmiotem zrzeszonym w IZFiA.

Zarząd TFI Agro S.A. złożył wniosek i przedstawił stosowne dokumenty, które zostały zaakceptowane przez Radę Izby i od lutego 2018 r. TFI Agro dołączyło do grupy powierników zrzeszonych w IZFiA.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego w dniu 1 kwietnia 2008 roku. Jedynym akcjonariuszem TFI AGRO S.A. są BS Inwestycje S.A. Dotychczas wyspecjalizowane w produktach dla ograniczonego grona inwestorów, w ubiegłym roku ruszyło z funduszami otwartymi. TFI Agro posiada w swojej ofercie trzy fundusze zamknięte aktywów niepublicznych inwestujące w ziemię rolną, innowacyjne technologie i motoryzację, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz FIO z czterema subfunduszami o standardowych strategiach, obejmujący szeroki zakres ryzyka i potencjału inwestycyjnego.

-  Myślę, że Zarząd TFI Agro podjął bardzo słuszną decyzję o dołączeniu do grona największych i najbardziej aktywnych biznesowo podmiotów, jakie skupiamy w Izbie. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie a my stanowimy centrum, gdzie te zmiany są identyfikowane. Wszyscy członkowie mają możliwość zgłaszania swoich specjalistów do naszych zespołów roboczych, co daje im unikalną możliwość nawiązywania relacji, wsparcia i wymiany doświadczeń. Pracując w zespołach IZFiA eksperci wypracowują wspólne stanowiska wobec nowych wyzwań a także mają swój udział w przygotowywaniu standardów wprowadzanych na rynek. Członkowie Izby mają również możliwość wpływania na proces legislacyjny i zmiany w prawie, ponieważ do nas wpływają wszelkie projekty ustaw i innych aktów prawnych. My zaś dzieląc się nimi zbieramy uwagi od naszych TFI i uzgodnione stanowisko prezentujemy organom administracji państwowej” – mówi Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organem samorządowym funduszy inwestycyjnych i w tym roku przypada 20-lecie reprezentacji rynku powierników.

 Więcej informacji: 

Ewa Madej 
Dyrektor ds. Komunikacji
t. +48 783 590 814; (22) 537 76 33
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie