Informacje prasowe

Kolejny Agent transferowy przystępuje do IZFiA

Moventum Sp. z o.o. dawniej Atlantic Fund Services dołączył we wrześniu do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami. W ten sposób Izba skupia już 17 największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz 5 największych Agentów transferowych.

Zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie firm zarządzających aktywami, nowe zalecenia unijne oraz planowana strategia rozwoju kapitału narzuca nam wysokie tempo prac. Podział obowiązków pomiędzy TFI a Agentami transferowymi powoduje, że to właśnie ich głos jest niezwykle istotny w kwestiach związanych z funkcjonowaniem konkretnego rozwiązania operacyjnego. Dlatego też umożliwiliśmy udział Agentów w pracach naszych zespołów i niezmiernie cieszę się, że w przeciągu kilku miesięcy dołączyły do Izby najważniejsze podmioty reprezentujące ten rynek – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Moventum, dawniej Atlantic Fund Services jest jedną z największych pod względem przetwarzanych wolumenów operacji instytucji agenta transferowego w regionie Europy Centralnej. Łącznie w Polsce i Luksemburgu administruje aktywami o wartości 47 mld złotych i obsługuje ponad 2 miliony rejestrów. Spółka zajmuje się między innymi prowadzeniem rejestru uczestników funduszy, przetwarzaniem transakcji i przydzielaniem jednostek uczestnictwa we wszystkich rodzajach produktów inwestycyjnych, tj. IKE, IKZE, PPE, PPI, PPO. Moventum współpracuje z prawie 100. firmami pośredniczącymi w dystrybucji ww. produktów. Na platformie dystrybucyjnej Moventum w Luksemburgu jest dostępnych 9500 funduszy od 450 zarządzających. Z platformy korzysta ok. 2000 doradców finansowych w ponad 20 krajach.

  - Mamy bardzo duże doświadczenie rynkowe, sięgające początków rynku kapitałowego. Od 1995 r. systematycznie rozwijaliśmy nasze kompetencji. Dziś nasz zespół w Polsce i Luksemburgu liczy 250  osób i składa się z wysokiej klasy specjalistów z obszarów produktów inwestycyjnych, operacji oraz technologii. W obsłudze funduszy stosujemy w większości własne systemy informatyczne stworzone przez własny zespół technologów, zatem cieszymy się, że będziemy mogli brać udział w pracach Izby, pomagając w rozwijaniu branży i dostosowywaniu rozwiązań operacyjnych do coraz bardziej wymagających potrzeb inwestorów - mówi Roman Lewszyk, Prezes Zarządu Moventum Sp. z o.o.

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 33; emadej@izfa.pl

   

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie