Informacje prasowe

Kolejny bardzo dobry miesiąc dla funduszy inwestycyjnych; sprzedaż netto w czerwcu wyniosła +2,6 mld

Czerwiec był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla rynku funduszy inwestycyjnych. Sprzedaż netto w czerwcu 2020 to blisko +2,6 mld. Jest to najwyższa sprzedaż w tym roku oraz najwyższa od marca 2015!

Optymistyczne dane do IZFiA przekazały Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych za ostatni miesiąc. Wynika z nich, że trwa powrót klientów do powierniczych rozwiązań oszczędnościowych. Saldo samych funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych wyniosło +2,1 mld PLN, sprzedaż funduszy akcyjnych również utrzymuje się na dodatnim poziomie (+0,2 mld), podobnie jak funduszy mieszanych (+0,5 mld). Rosną również aktywa polskich funduszy inwestycyjnych, w pierwszym kwartale był to wzrost o 5,8 proc. (+14 mld). Przyczyną tych wzrostów była zarówno wysoka sprzedaż, jak i odbicie na rynkach finansowych.

- jak oczekiwaliśmy, klienci coraz chętniej lokują swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych, które zyskują na popularności ze względu na dobre wyniki inwestycyjne, jak również dzięki wprowadzeniu programu PPK. W warunkach niskich stóp procentowych oraz przy spadku atrakcyjności rynku nieruchomości, fundusze jawią się jako bardzo korzystna alternatywa zwłaszcza, że inwestorem funduszu detalicznego można zostać już od bardzo niewielkiej kwoty 100 zł. Jest to zatem produkt kierowany do szerokiej grupy odbiorców. Warto pamiętać, że klienci mogą wybierać wśród bardzo bogatej oferty: na koniec 2019 roku na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce działało ponad 680 funduszy i subfunduszy otwartych (FIO lub SFIO) oraz 733 fundusze zamknięte (FIZ) - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Łączna sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych od znamiennego dla całej gospodarki marca 2020 wyniosła w maju i czerwcu łącznie +4,2 mld. Zatem odrobione zostało już 18 proc. umorzeń netto z dwóch najsłabszych miesięcy bieżącego roku (marzec, kwiecień).

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie