Informacje prasowe

Konferencja na temat „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami bierze czynny udział w konsultacjach społecznych projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR)”. Prezes IZFiA prof. dr hab. Marcin Dyl jest uczestnikiem panelu dotyczącego roli kapitału finansowego w projekcie strategii podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Bardzo cieszę się, że dialog na temat roli rynku kapitałowego w projekcie „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest tak dynamiczny. Środowisko funduszy inwestycyjnych przygląda się bacznie przedstawianym przez rząd propozycjom i wyraziło już swoją opinię uznając generalnie kierunek proponowanych zmian za korzystny. Czas na konkretne uwagi przyjdzie po zademonstrowaniu szczegółowych rozwiązań” - mówi Marcin Dyl.

Konferencja pod tytułem „Kapitał dla rozwoju w świetle Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” odbędzie się 13 września 2016 r. w Sali kinowej A, Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4. 

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 30; emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie