Aktualności

Kwiecień 2011r. Konkurs o nagrodę specjalną IZFiA w ramach XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został rozstrzygnięty.

W tegorocznej edycji tego konkursu o nagrode specjalną IZFiA przyznano dwie równorzędne nagrody dla Anny Maliszewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze  oraz Jana T. Kowalskiego ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku  za napisanie ciekawych i nieszablonowych esejów na temat "Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w planownaiu domowego budżetu. Studium przypadku dla trzech hipotetycznych gospodarstw domowych o różnych cechach społeczno-ekonomicznych". 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

IZFiA_XXIV_OWE_Maliszewska.pdf
IZFiA_XXIV_OWE_Kowalski.pdf

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie