Informacje prasowe

Maj kolejnym dobrym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Miliard w PPK w zarządzaniu towarzystw funduszy inwestycyjnych

Maj był kolejnym dobrym miesiącem dla sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Sprzedaż netto ogółem wyniosła 1,6 mld zł. Wartość aktywów pod zarządzaniem wzrosła o 5,1 mld w stosunku do kwietnia. TFI zarządzają też ponad miliardem złotych w PPK.

W maju saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych było najwyższe w tym roku i wyniosło 1,6 mld PLN. W szczególności gotówka płynęła do funduszy akcyjnych i mieszanych, gdzie bilans sprzedaży wyniósł drugi raz z rzędu miliard PLN.

Wartość środków pod zarządzaniem TFI w PPK przekroczyła miliard zł. Warto dodać, że wśród 20 instytucji finansowych zarządzających środkami w PPK aż 16 to TFI, zaś 15 z nich jest członkami IZFiA.

- jak wspominałam już pod koniec marca, nerwowe zachowanie inwestorów minęło bezpowrotnie. Ekonomiści również dokonują korekty swoich prognoz i miejmy nadzieję, że recesja wywołana koronawirusem będzie płytsza, niż się wszyscy obawiali. Co więcej, czas względnej izolacji, nieoczekiwana i wymuszona zmiana stylu życia spowodowała u wielu osób rewizję swojego dotychczasowego podejścia do konsumpcji. Przede wszystkim konieczne okazało się posiadanie poduszki finansowej, zabezpieczającej takie nagłe, nieoczekiwane sytuacje, które już nie tylko w skali masowej, ale indywidualnie, każdemu z nas mogą się przytrafić. Dlatego wierzę, że zmieni to sposób myślenia wielu osób i spowoduje większe zainteresowanie oszczędzaniem długoterminowym, do czego fundusze inwestycyjne są predystynowane. Bogata oferta tanich i prostych programów oszczędnościowych opartych na funduszach otwartych, gdzie nie są wymagane duże kwoty wpłat jest doskonałym narzędziem, by bez wielkiego uszczerbku dla domowego budżetu, dzięki systematyczności, zgromadzić spory kapitał - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Stabilizacji sytuacji pomogły programy pomocowe ogłoszone i wdrożone przez rząd i PFR. Tarcza antykryzysowa z pewnością była impulsem inwestycyjnym, co wpłynęło także na przywrócenie równowagi w sektorze funduszy.
Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie