Informacje prasowe

MIS80

INFORMACJA PRASOWA

GPW i IZFiA będą kontynuować publikację indeksu małych spółek MiS80
W związku z zaprzestaniem publikacji indeksu WIG80 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przy współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami rozpoczyna od 24 marca b.r. liczenie benchmarku MiS80, który może być podstawą do śledzenia koniunktury w segmencie 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku. Informacje o tym wskaźniku będą dostępne na stronie internetowej GPW, w sekcji benchmarki, a także za pośrednictwem strony internetowej Izby www.izfa.pl.

Dla rynku funduszy inwestycyjnych dalsza publikacja indeksu małych spółek jest o tyle istotna, że część funduszy inwestycyjnych posiada benchmarki na indeks sWIG80. Kontynuacja publikacji wartości indeksu pozwoli funduszom inwestycyjnym elastycznie zareagować na wprowadzenie nowych indeksów (WIG50 i WIG250).
Równocześnie przypominamy, że 21 marca br. GPW kończy publikację indeksu WIG80 i WIG-Plus, w których miejsce pojawi się indeks WIG250. Indeks ten będzie obejmował swoim portfelem część spółek z indeksu sWIG80 oraz spółki z WIG-Plus. Natomiast indeksy WIG20 i mWIG40 będą obliczane przez Giełdę do 31 grudnia 2015 roku.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie