Informacje prasowe

Nowa strona internetowa, odświeżone logo IZFiA

Warszawa, 22 stycznia 2019 r.

Informacja prasowa

Nowa strona internetowa, odświeżone logo IZFiA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wciąż się rozwija się i po jubileuszowym, 20-tym roku swojej działalności przedstawia nowy, nowocześniejszy serwis internetowy, któremu towarzyszy również lekko zmodyfikowany znak graficzny.

Początek roku przyniósł wizualne zmiany dla organizacji samorządowej funduszy inwestycyjnych. W styczniu uruchomiono nową wersję serwisu internetowego www.izfa.pl. Nowa witryna została zbudowana zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie tworzenia stron internetowych, zarówno na płaszczyźnie graficznej jak i funkcjonalnej.

„Nowy serwis to wynik zmian, jakie nastąpiły w działalności naszej instytucji”mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu Izby. „Zrzeszamy więcej podmiotów, intensywniej pracujemy w zespołach roboczych, mocno rozwinęliśmy ofertę szkoleniową, a także angażujemy się w kolejne ciekawe konferencje. Realizujemy też nowe projekty multimedialne, które cieszą się  zainteresowaniem i uznaniem rynku, inwestujemy w e-learning. Nowa strona umożliwia naszym gościom szybsze dotarcie do interesujących informacji oraz uczestnictwo w ważnych dla branży wydarzeniach, zaś naszym członkom oferuje zamkniętą platformę komunikacyjną, gdzie po zalogowaniu mają dostęp do bieżących informacji nad pracami Izby”  - dodaje Marcin Dyl.

Większa aktywność Izby, a przy tym obecna rozpoznawalność znalazły też odzwierciedlenie na poziomie wizualnym, w nowym, odświeżonym znaku graficznym IZFiA. Logo nadal posiada zwięzłą, prostą formę oraz dwubarwną kolorystykę, zmieniono jedynie nieznacznie proporcje, co dodało znakowi stabilności i mocy. Nowy logotyp zyskał lepszą czytelność oraz umocnił postrzeganie Izby jako profesjonalnej i godnej zaufania instytucji. Jest to wynikiem pracy zespołu IZFiA nad kształtowaniem wizerunku organizacji i budowaniem jej pozycji w świadomości społecznej.

„Wszystkie wprowadzone zmiany w dalszym ciągu pozwalają realizować postawione przez nas cele oraz godnie reprezentować organizację. Chcemy nadal budować reputację naszej marki i cieszyć się szacunkiem instytucji, z którymi współpracujemy przy wypełnianiu naszej misji ”- podsumowuje Prezes IZFiA.

Nowe logo można pobrać ze strony https://www.izfa.pl/download/media-materialy-do-pobrania

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą na zasadach dobrowolności najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

www.izfa.pl

Więcej informacji:

Maja Bolesławska

Doradca Zarządu ds. Public Relations +48 692 815 371; (22) 537 76 33; mboleslawska@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie