Informacje prasowe

O +3 mld wzrosły aktywa pod zarządzaniem polskich TFI w maju

 

Maj zakończył się wzrostem majątku zarządzanego przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce o +3 miliardy, do poziomu blisko 305 mld zł. Sprzedaż netto jest nadal wysoka, jednak jej dynamika spada. Saldo na koniec miesiąca wyniosło 1,3 mld zł (wobec 2,3 mld w kwietniu).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca struktura sprzedaży nie uległa zmianie, gotówka napływa do funduszy akcyjnych i mieszanych, łącznie ponad 1,3 mld zł,  na niekorzyść rozwiązań dłużnych, z których klienci umorzyli w maju 1,1 mld zł. Maj jest już trzecim miesiącem, kiedy fundusze obligacji notują odpływy, w przeciwieństwie do funduszy dłużnych krótkoterminowych, których saldo sprzedaży wyniosło 371 mln zł.

Od kilku miesięcy bieżącego roku wyraźnie rośnie zainteresowanie funduszami surowcowymi. Pozytywny obraz rynku podtrzymują także systematyczne napływy do funduszy zdefiniowanej daty utworzone przez TFI na potrzeby programów PPK oraz te działające poza nimi. Na koniec maja łącznie ich sprzedaż wyniosła 400 mln zł.

 - Powoli zbliżamy się do połowy roku i jak dotąd wszystkie miesiące fundusze kończyły z dodatnim bilansem sprzedaży. Warto jednak spojrzeć na tę sytuację z rozwagą. Po styczniowym szczycie, gdzie do funduszy wpłynęło rekordowe 5 miliardów zł, kolejne miesiące miały już niższe bilanse. Ponadto, niskie stopy procentowe powoli wpływają na produkty obligacyjne, gdzie Polacy ulokowali niemal połowę środków powierzonych funduszom w zarządzanie. Spieniężone jednostki uczestnictwa z pewnością trafiają częściowo do rozwiązań obarczonych większym ryzykiem. Niezmiennie jednak informujemy, że produkty tego typu wymagają utrzymywania oszczędności w dłuższym horyzoncie. Rynki kapitałowe podlegają fluktuacjom, a obecny czas wymaga szczególnej roztropności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie mniej, cieszymy się że klienci doceniają fundusze i sprzedaż jest pozytywna. Dokładamy starań, by udział funduszy w oszczędnościach Polaków rósł a nasz unikalny w skali Europy rynek się rozwijał i nie został zdominowany wyłącznie przez produkty zagraniczne -  wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie