Informacje prasowe

Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu IZFiA dla dziennikarzy

INFORMACJA PRASOWA

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI
OGŁASZA KONKURS DLA DZIENNIKARZY

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami ogłasza kolejną edycję konkursu dla
dziennikarzy, którzy poruszają tematy związane z funduszami inwestycyjnymi,
długoterminowym oszczędzaniem czy oszczędnościami emerytalnymi.
Naszym celem jest wyróżnianie dziennikarstwa przestrzegającego zasad etyki
i obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat
funduszy czy oszczędności emerytalnych, niezależnie od rodzaju czy zasięgu danego
medium. Dlatego do konkursu zapraszamy nie tylko dziennikarzy finansowych,
specjalizujących się w funduszach ale też tych, którzy tę tematykę poruszają rzadziej -
gdyż wynika to np. ze specyfiki danego medium, powiedział Marcin Dyl, prezes Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami.

W Konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch głównych kategoriach: media
ogólnopolskie oraz media regionalne, a dodatkowo - w kategoriach zależnych od
rodzaju medium (prasa, telewizja, radio, internet).
Nominacje do konkursu zgłaszać mogą sami dziennikarze – autorzy publikacji, kolegia
redakcyjne, a także członkowie Izby. Laureatów wyłoni jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele członków Izby – działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne - tegoroczna pula nagród
wynosi 30 tys. zł. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronach internetowych Izby
(www.izfa.pl ).

Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2013 roku na adres:
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2013 roku.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją zrzeszającą, na zasadach
dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia
27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została
powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez
Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych
celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i
doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami
inwestycyjnymi. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela: 
Łukasz Piasta
tel. (22) 210 12 92 lub 600 44 22 38

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie