Informacje prasowe

Ogłoszenie Konkursu o Fund Prix

X EDYCJA KONKURSU
IZBY ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI DLA DZIENNIKARZY O FUND PRIX

nowe zasady – nowe możliwości
Konkurs o Fund Prix to nowa odsłona Konkursu dla dziennikarzy o Nagrodę Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami. Z okazji X rocznicy postanowiliśmy odświeżyć formułę
Konkursu poprzez nadanie mu nowej nazwy, a także zmiany niektórych zasad. Konkurs jest
organizowany w celu podnoszenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat funduszy
inwestycyjnych oraz inspirowania mediów do jej podejmowania. Aby jeszcze lepiej realizować
postawione cele, od X edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Dziennikarz roku
2. Funduszowy tekst/audycja roku
3. Debiut roku
4. Edukacyjna Redakcja roku

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w Konkursie wszystkich dziennikarzy,
których praca dziennikarska w 2013 roku była, jest i będzie dotyczyła funduszy inwestycyjnych i
długoterminowego oszczędzania.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy dziennikarzy mediów ogólnopolskich, dziennikarzy mediów
regionalnych, poziom doświadczenia, a także rolę redakcji w powstawaniu materiałów, od X
edycji postanowiliśmy wyróżnić nowe kategorie w Konkursie. Mamy nadzieję, że umożliwią one
szerszy udział dziennikarzy z różnych rodzajów mediów i z różnym doświadczeniem w branży
funduszy. Chcemy dać szansę na wygraną w Konkursie również tym dziennikarzom, którzy z
tematem funduszy zmierzają się nie codziennie lecz raz lub kilka razy w roku oraz tym, którzy są
na początku swojej dziennikarskiej ścieżki i dopiero poznają rynek funduszy. Nie do
przecenienia jest także rola redakcji w powstawaniu materiałów prasowych – zainteresowanie
tematyką funduszy inwestycyjnych i umożliwienie dziennikarzom publikacji i tworzenia
materiałów. Dlatego postanowiliśmy docenić też redakcje, a szczególną uwagę zwrócimy na
edukacyjny aspekt szerzenia wiedzy o rynku funduszy inwestycyjnych.

X edycja konkursu będzie trwała do 31 marca 2014 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi
podczas Forum Funduszy Inwestycyjnych 2014, prestiżowej konferencji środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, która odbędzie się w czerwcu 2014 roku.
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 30 000 PLN.
Regulamin Konkursu jest dostępny na

http://www.izfa.pl/files_user/regulaminy/REGULAMIN%20KONKURSU%20DLA%20DZIENNIKARZY_last_v.17.06.13.pdf

Więcej informacji:
Maja Bolesławska
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Tel.: (0-22) 537 76 33
Fax: (0-22) 537 76 31
e-mail: mboleslawska@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie