Informacje prasowe

Płeć a podejmowanie decyzji inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA

Polacy są bardzie skłonni powierzyć pieniądze do inwestowania kobiecie niż mężczyźnie
Zdecydowana większość Polaków uważa, że płeć nie ma znaczenia w zarządzaniu pieniędzmi i ich inwestowaniu, a także popiera pogląd, że kobieta i mężczyzna powinni razem zarządzać budżetem gospodarstwa domowego. Jednak wśród pozostałych badanych przeważają zwolennicy powierzenia środków finansowych kobiecie niż mężczyźnie. Tak wynika z badania przeprowadzonego w maju br. przez CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Nie bez znaczenie jest fakt, że kobiety mają odmienne podejście do dysponowania pieniędzmi niż mężczyźni. Dla nich są one środkiem, dzięki któremu mogą osiągnąć ważny życiowy cel, czyli poczucie bezpieczeństwa i stabilizację dla rodziny. Wolą więc redukować niepokoje i zagrożenia niż szybko się bogacić. Bogacenie i inwestycje to bardziej domena mężczyzn. Dlatego też kobiety podejmują mniej ryzykowne i impulsywne decyzje finansowe w trosce o pewną przyszłość finansową domowników. Dzięki tym cechom, kobiety są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i zdyscyplinowane w planowaniu wydatków” – powiedział Pan Grzegorz Kordek specjalista w dziedzinie psychologii płci.
Częściowo potwierdzają to badania, z których wynika, że mężczyźni trochę częściej niż kobiety wybierają inwestycje ryzykowne i zyskowne. Kobiety natomiast są bardziej niezdecydowane w zakresie skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 537 76 33, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie