Aktualności

Raport IZFiA z badania wiedzy i postaw Polaków wobec przyszłości oraz inwestowania

Więcej osób popiera przekazanie 75% aktywów OFE na IKE plus niż 25% do FRD.

Polacy nadal mają niewielką wiedzę na temat zmian w ramach systemu emerytalnego. Mimo tego, więcej osób popiera przekazanie 75% aktywów OFE na IKE plus niż przekazanie 25% do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Duża cześć badanych jest za obniżeniem podatku Belki dla oszczędności długoterminowych. Polacy szacują, że ich potrzeby na emeryturze będą wysokie, nieadekwatne do otrzymywanego wynagrodzenia. Badanym emerytura kojarzy się negatywnie – spodziewają się, że przejście na nią będzie się wiązało z pogorszeniem ich sytuacji finansowej i zdrowotnej. 

CZYTAJ

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie