Aktualności

Raport "Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki"

"Inwestorzy instytucjonalni pełnią istotną rolę w nadzorze właścicielskim na rynku publicznym, przyczyniając się do tego, że działania zarządów spółek służą interesom wszystkich akcjonariuszy.
Inwestorzy instytucjonalni na świecie są głównymi dostarczycielami kapitału do działających w segmencie niepublicznym funduszy venture capital i private equity. [...] Tymczasem udział bezpośrednich i pośrednich inwestycji na rynku kapitałowym w aktywach gospodarstw domowych jest w Polsce dwa razy niższy
niż UE" - czytamy w opublikowanym wczoraj Raporcie przygotowanym przez Klub Jagielloński i Capital Strategy p.t. "Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki".

Zapraszamy do lektury Raportu, który jest do pobrania na stronie IZFiA pod adresem: LINK 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie