Aktualności

Raport z badań: "Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań p.t. „INFLACJA I STOPY PROCENTOWE OCZAMI POLSKIEGO KONSUMENTA” udostępnionym nam przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy – Think! Badanie jest finansowane ze środków Citi Foundation, powstało we współpracy merytorycznej z  Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Raport był prezentowany podczas Dnia Edukacji Finansowej w Centrum Giełdowym, 15 listopada 2022 r.

„ Od początku roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 13,3 % r/r. Jak na tę sytuację zareagowali Polacy? Czy i co zmieniło się w zachowaniach i decyzjach podejmowanych przez gospodarstwa domowe? Wzrósł niestety nasz pesymizm finansowy, szczególnie w grupie badanych określających swoją sytuację jako dobrą lub raczej dobrą.  […] Optymizmem napawa fakt, że od lutego do września br. wzrosła liczba Polaków podejmujących próbę ochrony oszczędności przed zgubnym wpływem inflacji. Co prawda, podobnie jak w lutym, również w tej edycji część badanych wskazała trzymanie pieniędzy na koncie bieżącym i w gotówce jako skuteczny sposób na zapobieganie jej negatywnym skutkom, ale odsetek takich odpowiedzi nieznacznie spadł” - Anna Bichta, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

Badanie zostało zrealizowane we współpracy merytorycznej z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorką jest dr Katarzyna Sekścińska, Adiunkt w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie