Informacje prasowe

Rekordowe 300 miliardów zł aktywów pod zarządzaniem funduszy

 

Warszawa, 17 maja 2021 r.

Rekordowe 300 miliardów zł aktywów pod zarządzaniem funduszy

Na koniec kwietnia wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce przekroczyła po raz pierwszy w historii 300 miliardów i wyniosła 302 048 mln zł. Sprzedaż netto nadal utrzymuje się wysoka – saldo w tym czasie wyniosło 2,3 mld. zł. W strukturze sprzedaży nastąpiły istotne zmiany – więcej aktywów płynie do funduszy akcyjnych i mieszanych, łącznie 1,4 mld w kwietniu.

- jak widać ze statystyk od wielu miesięcy zainteresowanie funduszami nie słabnie. Mimo świąt i zawirowań dobra passa trwa. Pomagała sytuacja na giełdach światowych i poszukiwanie rozwiązań na zagospodarowanie gotówki, której wydaje się być na rynku bardzo dużo. Fundusze są obecnie najbardziej atrakcyjnymi formami inwestowania środków w dłuższej perspektywie. Warto pamiętać o IKZE oraz IKE, formach korzystania z funduszy w opakowaniu uprzywilejowanym podatkowo, o których intensywnie myślimy zazwyczaj dopiero w końcówce roku. Tymczasem tylko wyważone, racjonalne korzystanie z możliwości, jakie stawiają przed nami fundusze detaliczne, przynosi nadspodziewane efekty. Jak zwykle doradzamy rozwagę – jakkolwiek cieszy napływ środków do funduszy z udziałem akcji, to zawsze warto pamiętać, że są to rozwiązania obliczone na dłuższy horyzont inwestycyjny. Sytuacja w jakiej się obecnie znajdujemy jest dynamiczna i nieprzewidywalna, dlatego nigdy nie należy inwestować wszystkich oszczędności w jeden produkt i zachować odpowiednią dla danego profilu perspektywę - wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie