Informacje prasowe

Środowisko funduszy mówi jednym głosem w sprawie podatku CIT

Dzisiaj w siedzibie Izby na zaproszenie prezesa Marcina Dyla odbyło się dwugodzinne spotkanie prezesów i członków zarządów 32 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Tematem, który skłonił Izbę do zwołania tak szerokiego zebrania był projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ze względu na doniosłość problemu dla całego rynku funduszy inwestycyjnych i konieczność wypracowania jednolitego stanowiska, zaproszenie na ww. spotkanie zostało skierowane również do TFI prywatnych, nie zrzeszonych w Izbie oraz do starupów.

Podczas spotkania dyskutowano projekt i jego możliwe konsekwencje. Mimo, iż oferta produktowa jest mocno zróżnicowana między poszczególnymi spółkami, udało się uzgodnić wspólne stanowisko, które po formalnym opracowaniu zostanie zaprezentowane szeroko, korzystając z IZFiA, jako wspólnej platformy wyrażania opinii środowiska.

będziemy się starali współpracować w dopracowaniu tego projektu tak, aby proponowane zmiany były najmniej szkodliwe dla gospodarki w Polsce, dla inwestorów indywidualnych, korzystających z funduszy w celu budowania swoich długoterminowych oszczędności, oraz dla przedsiębiorców pozyskujących kapitał na rozwój swojego biznesu. Zależy nam, by aktywa zostały w kraju a zaufanie do instytucji zarządzających nimi rosło, a nie malało – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie