Informacje prasowe

Sukces bezpłatnego kursu e-learningowego nt funduszy

Młodzi Polacy uczą się inwestowania

Uruchomiony niedawno bezpłatny kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego”,
skierowany do wszystkich studentów w kraju, cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Już teraz
zanotowano około 1700 zalogowań, wydano 200 Certyfikatów IZFiA.

Kurs, uruchomiony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), przybliża podstawowe
pojęcia i informacje o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, uczy jak można zarządzać własnymi
oszczędnościami. Skierowany jest do studentów oraz osób, które nie posiadając jeszcze dużej wiedzy
o funduszach, chciałyby ją zdobyć w przystępny sposób. Forma programu – e-learning, jest bardzo
wygodna. Osoba sama wybiera czas, miejsce i intensywność nauki. „Wykorzystanie Internetu w nauce
i kształceniu jest coraz bardziej popularną i powszechnie wykorzystywaną metodą. Również my
uznaliśmy, że warto stworzyć przewodnik po świecie funduszy inwestycyjnych, który będzie dostępny dla
każdego.” – twierdzi Marcin Dyl, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Po ukończeniu kursu – program obejmuje ok. 20 godzin zegarowych podzielonych na 11 rozdziałów
wzbogaconych testami i ilustracjami, student otrzymuje certyfikat wydawany przez IZFiA. Kurs jest
dostępny na stronie Izby na www.izfa.pl. Bezpośredni link do niego to:

http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10006.

Największą popularnością kurs cieszył się wśród studentów z województwa mazowieckiego. Stanowili oni
aż 32% wszystkich kursantów. Na drugim miejscu uplasowali się studenci z małopolskiego - 12%,
na trzecim ze śląskiego - 11%, a na czwartej pozycji studiujący na uczelniach pomorskich - 8%.
Kurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem również ze strony Biur Karier oraz Kół Naukowych,
które wspierały akcję informacyjną oraz zachęcały studentów do wzięcia w nim udziału. O sukcesie
świadczy bardzo duża liczba osób, które od początku października zalogowały się i czynnie uczestniczą
w kursie – w chwili obecnej ok. 1700. „Muszę przyznać, że 1700 logowań
i 200 wydanych już Certyfikatów to naprawdę imponujący wynik – szczególnie teraz, gdy studenci
jednocześnie i uczą się i pracują mając zbyt mało czasu na dodatkowe szkolenia.” - mówi Bartosz
Majewski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Członek Zarządu Stowarzyszenia
Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej.

Warto dodać, że w obecnej sytuacji zmiennej koniunktury na giełdzie uporządkowana wiedza
o inwestowaniu jest niezbędna, by móc bezpiecznie poruszać się w świecie finansów. „Popularność kursu
„Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego” pokazuje, że Polacy też są tego świadomi i stawiają na
naukę i szkolenia”- mówi Marcin Dyl, prezes IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa PL
tel: (+48 22) 58 38 600, fax: (+48 22) 58 38 601
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004
roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie
środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy
inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki
zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19
działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających prawie 360 funduszami,
których aktywa na koniec października bieżącego roku przekroczyły 65 mld PLN. IZFiA jest członkiem
EFAMA.

Dalszych informacji udzielają:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl
Sławomir Żurek , Tel. (0 22) 515 02 03, 0-603-856-032, e-mail: szurek@compress.com.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie