Szkolenia

Szkolenie
Szkolenie "Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania" - 30 listopada 2020 >
Szkolenie
Przygotowanie TFI do procesu BION - wybrane aspekty ... >
Szkolenie
"Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym" ... >
Szkolenie
Szkolenie "Analiza ryzyka w zakresie Wytycznych KNF dotyczących ... >
Szkolenie
Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI, szkolenie ... >

Archiwum szkoleń

Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów ... >
Szkolenie
„Product governance jednostek uczestnictwa oraz inne wybrane zagadnienia ... >
Szkolenie
„Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i ... >
Szkolenie
Obowiązki TFI i funduszy inwestycyjnych w podatku u ... >
Szkolenie
„Najważniejsze zmiany w obszarze AML – Krajowa Ocena ... >
Szkolenie
Szkolenie „Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - ... >
Szkolenie
„Zmiany dotyczące ofert publicznych, spółek publicznych oraz prosta spółka ... >
Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami ... >
<