Szkolenia

Szkolenie
Szkolenie "Podatkowe ujęcie usług niematerialnych – praktyka, zmiany legislacyjne" - 26 października 2022 r. >
Szkolenie
Szkolenie „Prawidłowa komunikacja marketingowa TFI i funduszy inwestycyjnych ... >
Szkolenie
Szkolenie „Dane alternatywne - wykorzystanie w analizie inwestycyjnej ... >
Szkolenie
„Polski Ład w działalności TFI i funduszy inwestycyjnych”, ... >
Szkolenie
Bezpłatne warsztaty p.t. „Rozporządzenie PRIIPs – jak wpłynie ... >

Archiwum szkoleń

Szkolenie
Szkolenie „Integrowanie kryteriów ESG w działalności Towarzystw ... >
Szkolenie
Szkolenie „Konflikty interesów oraz tajemnica zawodowa w towarzystwach ... >
Szkolenie
Szkolenie „Compliance Officer w TFI – rola i ... >
Szkolenie
"Odpowiedzialność kadry zarządzającej za rozliczenia podatkowe spółek" - ... >
Szkolenie
"Klient detaliczny w sporze z instytucją finansową – ... >
Szkolenie
Szkolenie „Pracownicy autoryzowani w TFI – jak powinien ... >
Szkolenie
Szkolenie „Aktualne zasady tworzenia treści reklamowych w materiałach ... >
Szkolenie
"Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie produktów emerytalnych" - ... >
<