Szkolenia

Szkolenie
Szkolenie "Analiza ryzyka w zakresie Wytycznych KNF dotyczących pracy zdalnej" - czwartek, 10 września 2020 r. >
Szkolenie
Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI, szkolenie ... >
Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów ... >
Szkolenie
„Product governance jednostek uczestnictwa oraz inne wybrane zagadnienia ... >
Szkolenie
„Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i ... >

Archiwum szkoleń

Szkolenie
Obowiązki TFI i funduszy inwestycyjnych w podatku u ... >
Szkolenie
„Najważniejsze zmiany w obszarze AML – Krajowa Ocena ... >
Szkolenie
Szkolenie „Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - ... >
Szkolenie
„Zmiany dotyczące ofert publicznych, spółek publicznych oraz prosta spółka ... >
Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami ... >
Szkolenie
„Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy ... >
Szkolenie
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – istotna zmiana ... >
Szkolenie
Szkolenie „Tsunami” zmian podatkowych i regulacyjnych – jak ... >
<