Informacje prasowe

Union Investment TFI SA kolejnym członkiem IZFiA

Kolejne, duże Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Union Investment TFI SA dołączyło do grona powierników zrzeszonych w IZFiA.  Wniosek Union Investment TFI SA o przyjęcie w poczet członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami został zaakceptowany przez Radę Izby w dniu 18 stycznia 2017 r.

Przedstawiciele TFI należących do Izby biorą czynny udział w działalności zespołów IZFiA, które są powoływane na bieżąco, w zależności od problemów nad którym obecnie toczą się prace. Dzięki temu Izba, jako reprezentacja całego sektora może wypracowywać i przedstawiać wspólne stanowisko wobec projektów ustaw i innych regulacji prawnych i administracyjnych.

 Jest mi niezmiernie miło powitać Union Investment w gronie naszych członków. Jest to bardzo pozytywny sygnał, że TFI doceniają pozycję IZFiA i platformę współpracy, jaką stanowimy dla naszego rynku. Należące do Izby TFI nie tylko korzystają z wypracowanych przez nas rozwiązań ale przede wszystkim wnoszą własny wkład i sposób interpretacji niektórych zjawisk i problemów stojących przed branżą. Zdaję sobie sprawę, że przy tak dużej reprezentacji, jaką obecnie mamy w IZFiA mogą pojawiać się rozbieżności, jednak wola współpracy i wspólny interes jest bardzo silnym motywatorem do tego, aby wypracowane rozwiązania były jak najlepsze dla inwestorów i dostarczycieli produktów – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Union Investment TFI jest jednym z najdłużej działających towarzystw na naszym rynku. Od 22 lat oferuje inwestorom bogaty wybór funduszy, odpowiadających na ich zróżnicowane potrzeby. Początkowo pod marką Korona TFP, obecnie pod zarządzaniem posiada niemal 9 miliardów aktów ulokowanych w zróżnicowanej palecie funduszy. Towarzystwo osiąga prestiżowe nagrody w rankingach organizowanych przez niezależne media i firmy analityczne.

- Uznaliśmy, że włączenie się Union Investment TFI w działania Izby jest szczególnie ważne teraz, gdy pracujemy nad optymalizacją procesów wdrażania nowych regulacji unijnych, w szczególności MiFID II i innych wytycznych skierowanych do TFI – powiedziała Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA.

Do Izby należy obecnie 27 TFI oraz 5 Agentów transferowych.

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 33; emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie