Informacje prasowe

W wakacje klienci funduszy inwestują. Blisko 3 mld sprzedaży w sierpniu

Wakacje okazały się bardzo dobrym okresem dla funduszy inwestycyjnych. Łączna sprzedaż przekroczyła +2,7 mld. Jest to już czwarty miesiąc pozytywnego bilansu sprzedaży środków w tej branży. Największym powodzeniem nieustannie cieszy się grupa funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych, których sprzedaż w sierpniu wyniosła +2,3 mld zł.

- można się było spodziewać, że wakacje to okres raczej wydawania, niż oszczędzania. Dlatego optymizmem napawa fakt związany z decyzjami o lokowaniu środków w funduszach inwestycyjnych. Przyczynia się do tego również program PPK, popularyzując tę formę długoterminowego budowania zapasowego kapitału, ale również brak ciekawych alternatyw na rynku - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Dodatnie saldo osiągnęła również grupa funduszy mieszanych, gdzie bilans sprzedaży w sierpniu wyniósł +425 mln zł. Z funduszy akcyjnych wypłacono nieco więcej, niż do nich wpłynęło, co może świadczyć o nadal dużym dystansie do rozwiązań obarczonych większym ryzykiem inwestycyjnym.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie