Informacje prasowe

Walne Zgromadzenie IZFiA - Informacja prasowa "Łukasz Kędzior wszedł w skład Rady IZFiA"

Warszawa, 28 maja 2021 r.

Łukasz Kędzior wszedł w skład Rady IZFiA

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu w dniu 28 maja br. w celu uzupełnienia składu Rady Izby powołało na stanowisko Członka Rady Łukasza Kędziora.

Obecnie Rada składa się z 10 członków, którzy wybierani są spośród trzech głównych grup Towarzystw zrzeszonych w IZFiA: tzw. bankowej, gdzie znajdują się TFI należące do grup kapitałowych z dominującym podmiotem, jakim jest bank, ubezpieczeniowej, i TFI tzw. niezależnych, gdzie towarzystwa bankowe i ubezpieczeniowe mają po 3 miejsca w Radzie, zaś niezależne 4.  Rada Izby przygotowuje stanowiska środowiska odnośnie dotyczących go wydarzeń i problemów, określa roczne i długoterminowe plany działania Izby.

W związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Rady, w skład grupy pierwszej zrzeszonych w IZFiA Towarzystw, Walne Zgromadzenie wybrało Łukasza Kędziora, prezesa zarządu Pekao TFI S.A., który jest związany z rynkiem finansowym od ponad 17 lat.

Pragnę pogratulować Panu prezesowi jednomyślnego wyboru. Obecność przedstawiciela najdłużej działającego TFI i jednego z największych na polskim rynku jest dla naszej branży bardzo ważna. Pan Łukasz Kędzior posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, by włączyć się w prace Rady, która bardzo intensywnie angażuje się we współpracę z KNF i Ministerstwem Finansów nad rozwiązaniem najważniejszych problemów, co pozwoli na dalszy rozwój polskiego rynku zarządzania aktywami tak, by skutecznie konkurował z rynkami zagranicznymi – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Więcej informacji o władzach IZFiA znajduje się w serwisie www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie