Współpraca

IZFiA współpracuje z:

Analizy Online S.A

ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

CFA Society Poland

Nowy Świat 54/56,
lok. 24 00-363 Warszawa

SPCG Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Jabłonowskich 8,
31-114 Kraków

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa 1

Giełda Papierów Wartościowych

ul. Książęca 4,
00-498 Warszawa

Izba Domów Maklerskich

ul. Kopernika 17,
00-359 Warszawa

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

ul. Marszałkowska 20/22 lokal 64,
00-590 Warszawa

Związek Banków Polskich

ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

ul. Nowy Świat 35/5A
00-029 Warszawa

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

ul. Świt 79D
52-225 Wrocław

Tel: +48 71 332 95 60
biuro@sii.org.pl