Informacje prasowe

Wyniki Konkursu dla dziennikarzy

INFORMACJA PRASOWA

Katarzyna Ostrowska i Cezary Adamczyk zwycięzcami VIII edycji Konkursu dla
dziennikarzy Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
IZFiA po raz ósmy zorganizowała konkurs dla dziennikarzy zajmujących się tematyką
funduszy inwestycyjnych, którego celem jest wyróżnianie dziennikarstwa przestrzegającego
zasad etyki i obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat
funduszy inwestycyjnych. W tym roku Jury Konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele
towarzystw funduszy inwestycyjnych, spośród zgłoszonych kandydatów postanowiło przyznać
dwie równorzędne pierwsze nagrody: Pani Katarzynie Ostrowskiej, dziennikarce
„Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy Parkiet” oraz Panu Cezaremu Adamczykowi,
dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy Parkiet”

Pani Katarzyna Ostrowska zyskała uznanie środowiska TFI ze względu na
systematyczne podejmowanie tematyki długoterminowego oszczędzania w kontekście III filaru,
walory edukacyjne publikowanych tekstów i wysoki obiektywizm. Jury doceniło duże
zaangażowanie Pani Katarzyny Ostrowskiej w propagowanie tematyki emerytalnej również
poprzez portal internetowy Moja Emerytura. Jej praca w tym zakresie jest niezwykle ważna z
punktu widzenia rynku funduszy inwestycyjnych. Natomiast Pan Cezary Adamczyk zdobył
uznanie Jury, ponieważ jego praca dziennikarska dotycząca rynku funduszy inwestycyjnych jest
systematyczna, obiektywna i różnorodna. Jury doceniło także bardzo dobry warsztat
dziennikarski Pana Cezarego Adamczyka oraz stałe podejmowanie tematyki funduszy
inwestycyjnych, szczególnie na łamach dodatku Moje Pieniądze do dziennika Rzeczpospolita.
Jury podjęło również decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień za debiuty roku 2011.

Wyróżnienia otrzymali: Pani Jagoda Fryc z dziennika Puls Biznesu oraz Pan Jan Morbiato z
dziennika Rzeczpospolita i Gazety Giełdy Parkiet. Praca obojga dziennikarzy zwróciła uwagę
Jury, które doceniło wysoki poziom publikowanych tekstów oraz inicjatywę dziennikarzy w
podejmowaniu nowych ciekawych i przekrojowych tematów z zakresu funduszy inwestycyjnych.
Nagrody główne oraz wyróżnienia zostały przyznane w kategorii media ogólnopolskie prasowe.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Kolejna edycja Konkursu dla dziennikarzy zajmujących się rynkiem funduszy inwestycyjnych w
roku 2012 zostanie ogłoszona już wkrótce. Już teraz chcielibyśmy zachęcić do udziału w
Konkursie.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Bolesławska, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mboleslawska@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie