Informacje prasowe

Wyniki Konkursu IZFiA dla dziennikarzy

INFORMACJA PRASOWA

Natalia Chudzyńska-Stępień zwycięzcą VII edycji Konkursu dla dziennikarzy Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami

IZFiA po raz siódmy zorganizowała konkurs dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy
inwestycyjnych, którego celem jest wyróżnianie dziennikarstwa przestrzegającego zasad etyki i
obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat funduszy
inwestycyjnych. W tym roku Jury Konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele towarzystw
funduszy inwestycyjnych, spośród zgłoszonych kandydatów postanowiło przyznać główną
nagrodę w wysokości 15 000 PLN Pani Natalii Chudzyńskiej-Stępień, dziennikarce „Gazety
Giełdy Parkiet” i „Rzeczpospolitej”. Laureatka zyskała uznanie środowiska TFI ze względu na
systematyczne i dociekliwe przedstawianie tematyki funduszy inwestycyjnych w dziennikach
„Gazeta Giełdy Parkiet” i „Rzeczpospolita”. Jury doceniło także wysoki poziom warsztatu
dziennikarskiego Laureatki oraz obiektywizm i przekrojowość publikacji z roku 2010.
Jury podjęło również decyzję o przyznaniu wyróżnienia z nagrodą pieniężną w wysokości 5 000
PLN Panu Pawłowi Zielewskiemu, dziennikarzowi miesięcznika „Forbes”. W uzasadnieniu
Jury podkreśla, że wyróżnienie zostało przyznane za regularne prezentowanie tematyki
funduszy inwestycyjnych na łamach miesięcznika „Forbes” w przystępny i interesujący sposób.
Nagroda główna oraz wyróżnienie zostały przyznane w kategorii media ogólnopolskie prasowe.
Ze względu na brak wystarczającej liczby zgłoszeń w innych kategoriach, nagrody w kategorii:
media regionalne, media lifestylowe oraz subkategorii: radio, Internet, telewizja nie zostały
przyznane. W związku z tym pula nagród nie została w pełni wykorzystana.
Kolejna edycja Konkursu dla dziennikarzy zajmujących się rynkiem funduszy inwestycyjnych w
roku 2011 zostanie ogłoszona już wkrótce. Już teraz chcielibyśmy zachęcić do udziału w
Konkursie. Pula nagród w Konkursie wynosi 30 000 PLN.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 21 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie