Informacje prasowe

Wyniki sprzedaży branży TFI za listopad, Informacja prasowa 11 grudnia

Warszawa, 11 grudnia 2020 r.

Informacja prasowa

Nieustanny napływ środków do funduszy inwestycyjnych – 7 miesięcy na plusie

 

Listopad jest kolejnym, siódmym z kolei miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży w sektorze funduszy inwestycyjnych, który wyniósł blisko +2,5 mld zł. Wartość aktywów na koniec listopada wg raportów IZFiA wyniosła 279,7 mld zł.

W bieżącym roku już od siedmiu miesięcy notujemy duże napływy środków do funduszy inwestycyjnych, które w ostatnich kilku miesiącach oscylują wokół 2,5 mld zł. Jeśli wziąć pod uwagę cały rok, to poza dwoma krytycznymi miesiącami (marzec, kwiecień b.r.), w pozostałych bilans sprzedaży był dodatni. W listopadzie zauważalny jest trend wyhamowania napływu do funduszy dłużnych (+1,8 mld, w październiku było to 2,3 mld), zaś fundusze akcyjne, z których od sierpnia wycofywano środku, znalazły się na plusie +212 mln zł.  

- Od kilku miesięcy funkcjonujemy w bardzo nietypowej i jednocześnie niepewnej sytuacji. Ma to wpływ również na nasze finanse, aczkolwiek wyobrażenia o konsekwencjach takiego stanu nie są jednoznaczne. Wydaje się jednak, że hossa w funduszach dłużnych nie będzie trwała w nieskończoność i klienci zaczynają się zwracać ku rozwiązaniom bardziej ryzykownym, dającym szansę na większy zysk. Zawsze warto pamiętać, że najlepszym sposobem na tworzenie większego kapitału za pośrednictwem funduszy jest systematyczne oszczędzanie, w szczególności za pośrednictwem produktów uprzywilejowanych podatkowo, tj. IKE i IKZE czy PPK - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Produkty służące budowaniu prywatnego kapitału na cele emertytalne lub inne długoterminowe są dostępne na rynku w wielkiej różnorodności. IKZE oferuje nam ulgę podatkową, IKE obniżenie podstawy opodatkowania, zaś PPK, to grupowa forma oszczędzania, gdzie otrzymujemy wsparcie finansowe od pracodawcy oraz od Państwa.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:

Ewa Madej
+48 783 590 814

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie