Informacje prasowe

XII FORUM FUNDUSZY, czwartek 22 czerwca 2017 r. - Informacja prasowa

Forum Funduszy Inwestycyjnych 2017 – najważniejsza merytoryczna konferencja branży

We czwartek, 22 czerwca 2017 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się dwunaste już Forum Funduszy Inwestycyjnych. Patronat nad nim objęły: Polski Fundusz Rozwoju, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Rozwoju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz CFA Society Poland.

Forum Funduszy od lat jest bezpłatną konferencją branżową środowiska funduszy inwestycyjnych i zarządzających aktywami, w całości finansowaną ze środków własnych Izby. Podczas Forum poruszane są tematy istotne z punktu widzenia funduszy, prezentowane bieżące problemy branży, których rozwiązanie ma wpływ na kształtowanie przyszłości sektora. Wydarzenie jest jednocześnie kontynuacją wymiany doświadczeń i poglądów w gronie profesjonalistów.

- Nasza doroczna konferencja gromadzi niemal cały rynek skupiony wokół funduszy inwestycyjnych, podmiotów z nimi współpracujących oraz przedstawicieli nauki, administracji państwowej i biznesu. Dzisiaj rola naszych konferencji jest jeszcze ważniejsza, ponieważ sytuacja wokół sektora zarządzania aktywami związanymi z długoterminowym oszczędzaniem oraz emeryturami jest bardzo dynamiczna. Podczas debaty na Forum będziemy dyskutować między innymi na temat zmian, jakie stoją tuż za progiem, mam tu na myśli reformę OFE oraz reformę programów emerytalnych. Napięcie jest bardzo duże, tym bardziej doceniam, że w naszej konferencji wezmą udział Ministrowie z dwóch kluczowych w tym aspekcie Ministerstw oraz Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec kwietnia 2017 r. zgromadzonych było ponad 275 miliardów zł.

Więcej na temat konferencji: http://www.konferencje.izfa.pl/

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie