Przystąp do IZFiA | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Przystąp do IZFiA

Przystąp do IZFiA

Kto może zostać członkiem IZFiA?

Członkami Izby mogą zostać towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

 

Kto może zostać Podmiotem Wspierającym IZFiA?

Do IZFiA mogą również należeć podmioty, które świadczą usługi polegające na prowadzeniu rejestrów uczestników funduszy. Ich przynależność do Izby określa się mianem "Podmiot Wspierający".

Korzyści z przystąpienia do IZFiA
IZFiA pełni istotną rolę w biznesie, jest organizacją prestiżową, powołaną ustawowo o ugruntowanej pozycji na rynku, przynależność do niej powoduje, że TFI znajduje się w gronie większości reprezentującej rynek.
Należą do nas cenione marki finansowe polskie i zagraniczne.
Umożliwiamy współpracę pomiędzy podmiotami tego rynku we wszystkich dziedzinach, które wymagają wspólnych inicjatyw i nie stanowią płaszczyzny działań konkurencyjnych.
Członkowie mają realny wpływ na inicjatywy podejmowane przez IZFiA.
Wymierne korzyści w postaci uczestnictwa w zespołach roboczych, dostępie do wewnętrznych dokumentów wypracowanych w Izbie, do zahasłowanego serwisu dla członków (Platforma).
Zniżki w specjalistycznych szkoleniach, zaproszenia na warsztaty i konferencje.
Składka członkowska

Składka członkowska dla TFI składa się z trzech części:

1
Składki podstawowej (równej dla wszystkich Członków)
2
Składki od przychodów (płaconej przez Członków proporcjonalnie do jednostkowych przychodów brutto z roku poprzedniego)
3
Składki od zysków (płaconej przez Członków proporcjonalnie do jednostkowego zysku netto z roku poprzedniego)

    TFI przyjmowane do Izby w 2023 roku płacą składkę za rok 2023 w wysokości 20 000 PLN .

    Jeśli chcesz otrzymać symulację składki dla Twojego TFI napisz do nas na adres: poczta@izfa.pl lub skontaktuj się pod numerem tel.: 22 537 76 30.

    Opłata dla Podmiotów Wspierających

    Jeśli chcesz otrzymać informację o warunkach napisz do nas na adres: poczta@izfa.pl lub skontaktuj się pod numerem tel.: 22 537 76 30.