Rynek w liczbach | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rynek w liczbach

Dane prezentowane w poniższych wykresach w PLN mln.