73% funduszy inwestycyjnych realizuje katalog 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

73% funduszy inwestycyjnych realizuje katalog 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych

06.06.2022

Po pięciu kwartałach od uruchomienia projektu Dobrych Praktyk Informacyjnych, 501 funduszy inwestycyjnych działających w Polsce spełnia komplet 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych. W tym okresie aż 588 funduszy poprawiło swoją ocenę. 

Uruchomiony z początkiem 2021 r. projekt Dobrych Praktyk w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów osiągnął z sukcesem zamierzony cel, jakim było zwiększenie transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia były Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online, patronatu oraz wsparcia finansowego udzieliła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz PFR Portal PPK. 

Od 2021 r. rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce monitorowany jest przez pryzmat wypracowanych oddolnie Dobrych Praktyk Informacyjnych. Zrealizowany na koniec marca 2022 r. przegląd rynku wykazał, że wypełnione zostało 88% z łącznej liczby możliwych 3465 Praktyk. Oznacza, to że założony na poziomie 80% cel projektu został zrealizowany. 

Według najnowszych danych aż 73% działających w Polsce funduszy detalicznych wypełnia komplet 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych, podczas gdy przed rozpoczęciem projektu żaden produkt nie realizował wymaganych kryteriów. 

Odkąd przejęłam pełną odpowiedzialność za kierowanie Izbą, za jeden z celów jaki sobie postawiłam obrałam pracę nad doskonaleniem standardów prowadzonej przez nas działalności. W ramach naszej misji bardzo ważnym punktem są właśnie narzędzia podnoszenia jakości usług świadczonych przez członków IZFiA na rzecz uczestników. Niezmiernie cieszę się, że do pomysłu realizacji tego projektu przystąpiły inne, renomowane instytucje. Ważne dla mnie było, by zaproponować zarządzającym funduszami zasady, które nie wynikają z norm narzucanych w drodze ustawowej lub pochodzą z innych przepisów powszechnie obowiązujących, lecz będą ustanawiane przez nas samych, przez spółki, które nad nimi pracowały i które z nich korzystają. Taka samoregulacja zwiększająca przejrzystość informacyjną jest ukłonem w kierunku uczestników i mocno wierzę, że w długiej perspektywie, jeśli nie będą występować przeszkody formalne, stanie się standardem stosowanym przez wszystkich oferujących jednostki uczestnictwa funduszy –– mówi Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

Cieszę się, że udało się nam zrealizować projekt Dobrych Praktyk Informacyjnych, bo inicjatywa samoregulacji i poprawy transparentności na rynku funduszy była inwestorom od kilku lat potrzebna. Dziękuję TFI za współdziałanie i za to, że od koncepcji do ostatniej prostej projektu standard Dobrych Praktyk Informacyjnych był traktowany poważnie. Dobry wynik idzie w świat, a o sukcesie projektu świadczą najlepiej jego rezultaty. Co dalej? TFI powinny jak najszybciej zacząć rozmawiać o publikowaniu danych o ryzyku stopy procentowej (duracja portfela) i bieżącej rentowności portfela (YTM) w funduszach dłużnych. W świecie wysokiej inflacji i rentowności na rynku długu, taki zestaw informacji pokazywany raz w miesiącu ułatwiłby inwestorom podejmowanie decyzji –– komentuje Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

GPW od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których priorytetem jest zapewnienie lepszego dostępu uczestników rynku kapitałowego do pełnej i rzetelnej informacji. Dlatego też, z dużą satysfakcją przyjęliśmy bardzo dobre wyniki podsumowujące ponad dwuletnie działania i współpracę z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz firmą analityczną Analizy Online w charakterze patrona Dobrych Praktyk Informacyjnych. Bardzo zależy nam na doskonaleniu transparentności wśród funduszy inwestycyjnych, co przyczynia się do zwiększenia poziomu zaufania inwestorów na polskim rynkumówi Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Edukacja, informacja i transparentność. Te hasła bardzo jasno przyświecają naszej działalności jako operatora PPK. I do tego również zachęca projekt Dobrych Praktyk Informacyjnych. Bardzo się cieszę, że zdecydowana większość funduszy realizuje te dobre praktyki w swojej codziennej pracy oraz że tak wiele z nich poprawiło swój wynik w porównaniu do poprzedniego pomiaru. To pokazuje, że na rozwój nigdy nie jest za późno, a rynek docenia rzetelnych partnerów. Jako patroni tego projektu widzimy, że przejrzystość i profesjonalizm budują dobre relacje z klientami i zaufanie, a to dla instytucji finansowych wartości kluczowepowiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Inicjatywą samoregulacji objęte były Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które w swojej ofercie posiadają fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), a także wszystkie podmioty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Instytucje, które spełniają kryteria samoregulacyjne korzystają ze znaku graficznego Dobrych Praktyk Informacyjnych w swojej komunikacji skierowanej do inwestorów.

Stosowanie Dobrych Praktyk Informacyjnych przez instytucję finansową polega na wdrożeniu określonych rekomendacji w pięciu obszarach komunikacji. Pierwsza z nich zakłada regularną publikację składów portfeli funduszy, a jej wymogiem jest co najmniej kwartalne prezentowanie składów portfeli. Kolejna dotyczy regularnego publikowania danych o bilansie sprzedaży funduszy i zakłada również comiesięczne publikowanie informacji o zgromadzonych aktywach.

Następna rekomendacja w zakresie Dobrych Praktyk związana jest z prezentowaniem struktury portfela funduszu i wprowadza wymóg prezentowania informacji o strukturze aktywów według typów lokat oraz o ekspozycji walutowej funduszu. Przedostatnia rekomendacja zakłada prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych. Katalog Dobrych Praktyk zamyka publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa, co ma umożliwić inwestorom zapoznanie się z poziomem opłat w funduszu w rozbiciu na klasy jednostek. 

Standardy Dobrych Praktyk są dostępne na dedykowanej projektowi stronie: https://www.analizy.pl/dobre-praktyki-informacyjne oraz w serwisie IZFiA: https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy.

Pozostałe aktualności

TRZY PANIE Z BUKIETAMI
14.06.2024

Spotkanie kobiet z rynku finansowego

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć oraz reportażu z ostatniego spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego pod adresem: https://…więcej informacji o Spotkanie kobiet z rynku finansowego
zdjęcia trzech kobiet, główki, na niebieskim tle
21.05.2024

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez GPW, CFA Society Poland oraz IZFiA, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…
zdjęcie byka i niedźwiedzia walczących
05.03.2024

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW

IZFiA od lat wspiera galę Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla spółek, menedżerów i instytucji oraz ZŁOTE…więcej informacji o Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW
napis tax update
04.03.2024

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online pt. „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", które odbędzie się 9…więcej informacji o Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…