Współpraca z organizacjami | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Współpraca z organizacjami

Analizy Online S.A
CFA Society Poland
European Fund and Asset Management Association
Giełda Papierów Wartościowych
Izba Domów Maklerskich
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy spółka jawna
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Ministerstwo Finansów
SPCG Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
The International Investment Funds Association
Związek Banków Polskich