Kontakt | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Kontakt

Napisz do nas

CAPTCHA

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30 („Administrator”);
 2. Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska adresu email, numeru telefonu oraz identyfikatora internetowego w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przeze mnie za pomocą formularza kontaktowego oraz w celach archiwizacyjnych, dowodowych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 3. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przeze mnie za pomocą formularza kontaktowego na podstawie udzielonej przeze mnie zgody na ich przetwarzanie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit 1 RODO, zaś w pozostałych celach (tj. archiwizacyjnych, dowodowych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami)- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 4. odbiorcami moich danych osobowych są podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacyjne lub prawne na rzecz Administratora;
 5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
 6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo cofnięcia już wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości email na adres email Administratora: poczta@izfa.pl; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych w okresie przed cofnięciem zgody;
 8. mogę wnieść do Administratora sprzeciw co do dalszego przetwarzania moich danych osobowych przetwarzanych w celach archiwizacyjnych, dowodowych, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez IZFiA odpowiedzi na korespondencję;
 11. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
BIURO ZARZĄDU IZFiA
Sylwia Kłosowicz-Jechowska
Sylwia Kłosowicz-Jechowska
Kierownik Biura Zarządu
(22) 537 76 30
sklosowicz-jechowska@izfia.pl
Beata Chmielewska
Beata Chmielewska
Dyrektor ds. Prawnych, Radca Prawny
Ewa Madej
Ewa Madej
Dyrektor ds. komunikacji
(22) 537 76 30
emadej@izfia.pl
Bartosz Sierant
Prawnik

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Telefon
KRS
0000223836
NIP
5213324692
REGON
015899552