Model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej IZFiA | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej IZFiA

14.08.2023

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (dalej: „IZFiA”) dostrzegając istotność problematyki chmury obliczeniowej dla funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych w dniu 19 lipca br. opublikowała Model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej (dalej: „Model”).

Bezpośrednim impulsem do prac nad Modelem był opublikowany 24 stycznia 2020 r. komunikat UKNF, który dotyczy przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. 
Model jest dedykowany przede wszystkim działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną. Model określa jeden z możliwych sposobów wdrożenia chmury obliczeniowej, rekomendowany dla sektora inwestycyjnego. 

- opracowany przez nas Model Chmury Obliczeniowej jest ważnym i przydatnym narzędziem dla działalności funduszy inwestycyjnych, które ma ułatwić wdrożenie chmury obliczeniowej w ich systemach informatycznych. Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych na co dzień przetwarzają bardzo dużą ilość informacji, w tym w szczególności informacji prawnie chronionych. Dlatego ważne jest utrzymywanie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji, przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawamówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Jako rynek właśnie te elementy – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z obowiązującym prawem – uznajemy za priorytetowe. Przygotowanie przez nas Modelu ułatwia naszym Członkom i niezrzeszonym TFI wdrożenie chmury obliczeniowej w sposób zharmonizowany i ujednolicony. Mogą korzystać z naszej propozycji dostosowując ją do swoich indywidualnych potrzeb co zwiększa efektywność działania, gwarancję skutecznej ochrony informacji i dodatkowo oszczędność kosztówdodaje.

Opracowany materiał nie ma charakteru Standardu IZFiA, o którym mowa w §5 ust. 2 Statutu IZFiA. Model jest narzędziem pomocniczym, służącym wdrożeniu usługi chmury obliczeniowej. Jego stosowanie zależy od potrzeb i preferencji podmiotu nadzorowanego.
Prace nad Modelem prowadzone były w ramach Zespołu Roboczego, w skład, którego wchodzili profesjonaliści reprezentujący TFI zrzeszone w IZFiA.
Projekt był realizowany we współpracy z kancelarią prawną Kochański & Partners - lidera prawa technologii i współtwórcy m. in. opracowanego przez Związek Banków Polskich dokumentu Polish Cloud 2.0, który stanowił podstawę i punkt wyjścia przy opracowywaniu Modelu.

Naszym celem było wsparcie transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych, które ze względu na surowe wymogi prawne i specyfikę branży są uznawane za wysoce wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi” – podkreśla Piotr Kochański, Partner Zarządzający i szef Praktyki Technologii w Kochański & Partners.

Dzięki Modelowi fundusze mogą dziś skuteczniej i bardziej efektywnie odpowiadać na wymogi związane z wdrożeniem usług chmury obliczeniowej i robić to w jednolitym, wspólnym dla wszystkich i zrozumiałym standardzie. I gwarantować swoim klientom najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji” – dodaje Piotr Kochański.

Model jest do pobrania pod adresem: https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i- #rekomendacje


Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również niezależnych dystrybutorów oraz największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl 

Więcej informacji:
Ewa Madej 
Dyrektor ds. komunikacji
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl
www.izfa.pl
 

Pozostałe aktualności

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023
07.11.2023

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…

Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu". Szkolenie…więcej informacji o Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…
Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z pod
07.11.2023

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…

30 listopada 2023 roku odbędzie się szkolenie Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i…więcej informacji o Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…
Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”  - 21 listopada 2023
21.10.2023

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w…więcej informacji o Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…
Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”
20.10.2023

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek…więcej informacji o Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…
Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dystrybucji (serwisowa)” - 5 października 2023 r.
03.09.2023

Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…

Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych regulacji przewidzianych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z…więcej informacji o Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…
Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”  - 25 września 2023
01.09.2023

Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w temat ryzyka greenwashingu w działalności podmiotów zarządzających funduszami i…więcej informacji o Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…