Szkolenie online „Alternatywne formuły zarządzania aktywami – aktualny krajobraz prawny” | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online „Alternatywne formuły zarządzania aktywami – aktualny krajobraz prawny”

01.09.2023

Szkolenie skierowane jest do wyższej kadry menadżerskiej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz specjalistów z obszaru produktowego, kontroli wewnętrznej, relacji z klientami oraz zarządzania strategicznego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych i regulacyjnych uwarunkowań prowadzenia działalności w obszarach zarządzania aktywami (lub obszarach pokrewnych) przez podmioty inne niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych i firmy inwestycyjne – w szczególności przez alternatywne spółki inwestycyjne oraz nowy typ osoby prawnej w polskiej przestrzeni prawnej jakim jest Fundacja Rodzinna. Omówione zostaną zarówno zalety – w tym ewentualne przewagi konkurencyjne - jak i wady oraz ograniczenia prowadzenia działalności w alternatywnych formułach zarzadzania aktywami, jak również możliwości transformacji i przeniesienia aktywów z funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego do alternatywnych form inwestycyjnych. Ponadto, przedstawione zostaną wybrane najnowsze zmiany w krajobrazie regulacyjnym alternatywnych spółek inwestycyjnych, a także podatkowe uwarunkowania wnoszenia aktywów do tych podmiotów oraz wykorzystania Fundacji Rodzinnej jako dogodnego narzędzia sukcesji biznesowej. Wreszcie zarysowane zostaną prawno-karne aspekty prowadzenia działalności na rynku zarządzania aktywami – w tym w szczególności niewyrażone wprost w przepisach ustaw regulujących zarządzanie aktywami przesłanki odpowiedzialności karnej związanej z przestępstwami stypizowanymi w sektorowych ustawach finansowych.

 

Pozostałe aktualności

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023
07.11.2023

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…

Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu". Szkolenie…więcej informacji o Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…
Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z pod
07.11.2023

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…

30 listopada 2023 roku odbędzie się szkolenie Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i…więcej informacji o Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…
Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”  - 21 listopada 2023
21.10.2023

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w…więcej informacji o Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…
Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”
20.10.2023

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek…więcej informacji o Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…
Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dystrybucji (serwisowa)” - 5 października 2023 r.
03.09.2023

Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…

Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych regulacji przewidzianych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z…więcej informacji o Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…
Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”  - 25 września 2023
01.09.2023

Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w temat ryzyka greenwashingu w działalności podmiotów zarządzających funduszami i…więcej informacji o Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…