Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli” - 21 listopada 2023 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli” - 21 listopada 2023

21.10.2023

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ESG, czynią ekspansję w całej branży zarządzania aktywami.

Po poziomie 1 SFDR, który wszedł w życie w marcu 2021 r. i obejmował m.in. klasyfikację produktów finansowych do odrębnych kategorii na podstawie ich inwestycji i twierdzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, nadszedł czas na poziom 2 SFDR, który obowiązuje od 1 stycznia br. i nakłada  zaostrzone wymogi sprawozdawcze dla funduszy sklasyfikowanych w zakresie ESG.  W międzyczasie krajowy ustawodawca wypracował nowe regulacje wykonawcze do Ustawy o funduszach inwestycyjnych (…), których celem było zobowiązanie TFI do uwzględniania w swojej bieżącej działalności czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. Ponadto rozporządzenie nałożyło na członków zarządu i rady nadzorczej oraz pracowników TFI obowiązek posiadania wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Powyższe sprawia, że na rynku funduszy inwestycyjnych wciąż panuje spore zamieszanie związane z realizacją obowiązków wdrożeniowych, zaś efekty tej realizacji cieszą się coraz większym zainteresowaniem organu nadzoru, bowiem podczas kontroli odbywających się w TFI, jednym z obszarów branych szczególnie pod lupę nadzorcy jest właśnie obszar ESG. Co więcej, KNF zapytuje rynek TFI o realizację obowiązków wdrożeniowych poprzez obszerną ankietę, która trafiła do rynku po raz pierwszy w lipcu br.

Podczas szkolenia nasze rozważania skupimy przede wszystkim na kwestiach związanych z praktycznym wdrożeniem i stosowaniem regulacji ESG, w regulacjach wewnętrznych TFI. Szkolenie będzie miało charakter quasi warsztatowy, co pozwoli na przełożenie teoretycznej wiedzy na praktykę.

Pozostałe aktualności

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023
07.11.2023

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…

Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu". Szkolenie…więcej informacji o Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…
Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z pod
07.11.2023

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…

30 listopada 2023 roku odbędzie się szkolenie Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i…więcej informacji o Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…
Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”  - 21 listopada 2023
21.10.2023

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w…więcej informacji o Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…
Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”
20.10.2023

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek…więcej informacji o Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…
Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dystrybucji (serwisowa)” - 5 października 2023 r.
03.09.2023

Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…

Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych regulacji przewidzianych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z…więcej informacji o Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…
Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”  - 25 września 2023
01.09.2023

Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w temat ryzyka greenwashingu w działalności podmiotów zarządzających funduszami i…więcej informacji o Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…