Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” - 25 października 2023 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” - 25 października 2023

20.10.2023

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek powołania komitetu audytu przez jednostki zainteresowania publicznego, zwane dalej „JZP”, które są jednocześnie podmiotami nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF” lub „organ nadzoru”. Przedmiotowa ustawa określa również wymagania stawiane przed członkami Komitetów Audytu działających w jednostkach zainteresowania publicznego. Są to wymagania odnoszące się nie tylko do wymogów niezależności. To także wymagania odnośnie odpowiedniego poziomu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji.

Do niedawna, wydawać by się mogło, że jest to jednak materia nieciesząca się zbyt dużym zainteresowaniem regulatora. Bowiem aż do 2022 r., KNF nie kierował do towarzystw funduszy inwestycyjnych zapytań związanych z powołaniem, jak i samym funkcjonowaniem komitetów audytu. Natomiast od 2022 r. obserwujemy jednak odwrócenie tego trendu, bowiem KNF sprawując nadzór publiczny w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 ww. ustawy, rozpoczął cykliczne przeglądy tego organu, żądając od TFI bardzo szczegółowych informacji, dokumentów i wyjaśnień w odniesieniu do TFI, jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, posiadających status jednostki zainteresowania publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ww. ustawy.

Zakres pytań KNF wydaje się być bardzo szeroki, wskazuje on na rosnące oczekiwania stawiane TFI w zakresie tego organu, jego kompetencji, jak i samych członków komitetu audytu, a co istotne obejmuje cały okres funkcjonowania komitetu audytu.

Powyższe sprawia, że TFI winny upewnić się, że ich stan wiedzy dotyczącej komitetów audytu, jest wystarczający oraz aktualny i obejmuje wypracowane przez KNF dobre praktyki dotyczące powoływania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu, bowiem praktyka funkcjonowania komitetów na bardziej rozwiniętych rynkach, w szczególności w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, sprawiają, że aby właściwie wypełniać swoje obowiązki, instytucje finansowe, jak i sami członkowie komitetów audytu, w szczególności nowi, potrzebują odpowiednich merytorycznych szkoleń.

Pozostałe aktualności

zdjęcia trzech kobiet, główki, na niebieskim tle
21.05.2024

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez GPW, CFA Society Poland oraz IZFiA, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…
zdjęcie byka i niedźwiedzia walczących
05.03.2024

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW

IZFiA od lat wspiera galę Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla spółek, menedżerów i instytucji oraz ZŁOTE…więcej informacji o Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW
napis tax update
04.03.2024

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online pt. „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", które odbędzie się 9…więcej informacji o Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…
logo UE z napisem DORA
26.02.2024

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie p.t. „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", które odbędzie się we czwartek…więcej informacji o Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…