Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” - 25 października 2023 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” - 25 października 2023

20.10.2023

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek powołania komitetu audytu przez jednostki zainteresowania publicznego, zwane dalej „JZP”, które są jednocześnie podmiotami nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF” lub „organ nadzoru”. Przedmiotowa ustawa określa również wymagania stawiane przed członkami Komitetów Audytu działających w jednostkach zainteresowania publicznego. Są to wymagania odnoszące się nie tylko do wymogów niezależności. To także wymagania odnośnie odpowiedniego poziomu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji.

Do niedawna, wydawać by się mogło, że jest to jednak materia nieciesząca się zbyt dużym zainteresowaniem regulatora. Bowiem aż do 2022 r., KNF nie kierował do towarzystw funduszy inwestycyjnych zapytań związanych z powołaniem, jak i samym funkcjonowaniem komitetów audytu. Natomiast od 2022 r. obserwujemy jednak odwrócenie tego trendu, bowiem KNF sprawując nadzór publiczny w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 ww. ustawy, rozpoczął cykliczne przeglądy tego organu, żądając od TFI bardzo szczegółowych informacji, dokumentów i wyjaśnień w odniesieniu do TFI, jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, posiadających status jednostki zainteresowania publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ww. ustawy.

Zakres pytań KNF wydaje się być bardzo szeroki, wskazuje on na rosnące oczekiwania stawiane TFI w zakresie tego organu, jego kompetencji, jak i samych członków komitetu audytu, a co istotne obejmuje cały okres funkcjonowania komitetu audytu.

Powyższe sprawia, że TFI winny upewnić się, że ich stan wiedzy dotyczącej komitetów audytu, jest wystarczający oraz aktualny i obejmuje wypracowane przez KNF dobre praktyki dotyczące powoływania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu, bowiem praktyka funkcjonowania komitetów na bardziej rozwiniętych rynkach, w szczególności w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, sprawiają, że aby właściwie wypełniać swoje obowiązki, instytucje finansowe, jak i sami członkowie komitetów audytu, w szczególności nowi, potrzebują odpowiednich merytorycznych szkoleń.

Pozostałe aktualności

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023
07.11.2023

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…

Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu". Szkolenie…więcej informacji o Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…
Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z pod
07.11.2023

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…

30 listopada 2023 roku odbędzie się szkolenie Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i…więcej informacji o Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…
Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”  - 21 listopada 2023
21.10.2023

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w…więcej informacji o Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…
Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”
20.10.2023

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek…więcej informacji o Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…
Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dystrybucji (serwisowa)” - 5 października 2023 r.
03.09.2023

Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…

Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych regulacji przewidzianych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z…więcej informacji o Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…
Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”  - 25 września 2023
01.09.2023

Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w temat ryzyka greenwashingu w działalności podmiotów zarządzających funduszami i…więcej informacji o Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…