VIG / C-QUADRAT TFI przystąpiło do IZFiA | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

VIG / C-QUADRAT TFI przystąpiło do IZFiA

09.01.2023

Od 1 stycznia 2023 roku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przystąpił nowy członek: VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

VIG / C-QUADRAT TFI SA działa na rynku funduszy inwestycyjnych od 2021 r. Akcjonariuszami Towarzystwa są Vienna Insurance Group – wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej oraz C-Quadrat Investment AG - austriacka grupa spółek zarządzających aktywami specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych.

Walne Zgromadzenie Członków Izby w grudniu 2022 r. zaakceptowało wniosek VIG / C-QUADRAT TFI, dzięki czemu od stycznia 2023 r., Towarzystwo stało się 32. członkiem IZFiA. Do Izby należą także agenci transferowi oraz niezależni dystrybutorzy.

- Bardzo się cieszę, że Zarząd VIG / C-QUADRAT TFI podjął decyzję o dołączeniu do grona największych i najbardziej aktywnych biznesowo podmiotów, jakie skupiamy w Izbie. Wszyscy członkowie mają możliwość zgłaszania swoich specjalistów do naszych zespołów roboczych, co daje im unikalną możliwość nawiązywania relacji, wsparcia i wymiany doświadczeń. Pracując w zespołach IZFiA eksperci wypracowują wspólne stanowiska wobec nowych wyzwań, a także mają swój udział w przygotowywaniu standardów wprowadzanych na rynek. Członkowie Izby mają również możliwość wpływania na proces legislacyjny i zmiany w prawie, ponieważ do nas wpływają wszelkie projekty ustaw i innych aktów prawnych. My zaś dzieląc się nimi zbieramy uwagi od naszych TFI i uzgodnione stanowisko prezentujemy organom nadzoru i administracji państwowejmówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organem samorządowym funduszy inwestycyjnych i w tym roku przypada 25-lecie reprezentacji rynku powierników.

- Wiemy jak ważne jest, aby uzgadniać i podejmować wspólne decyzje, które mogą spowodować ważne zmiany na rynku zarządzania aktywami. Dlatego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jestem przekonany, że dzieląc się naszym, oraz pochodzącym od naszych zagranicznych akcjonariuszy doświadczeniem, będziemy mogli wnieść istotny wkład w rozwój polskiego rynkuwyjaśnia Michał Szymański, Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.

W ofercie VIG / C-QUADRAT TFI znajduje się 8 subfunduszy o zróżnicowanych, jasno określonych strategiach inwestujących zarówno w Polsce jak i za granicą, programy emerytalne IKE i IKZE oraz portfele asset management.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Pozostałe aktualności

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023
07.11.2023

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…

Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu". Szkolenie…więcej informacji o Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu…
Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z pod
07.11.2023

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…

30 listopada 2023 roku odbędzie się szkolenie Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i…więcej informacji o Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które…
Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”  - 21 listopada 2023
21.10.2023

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w…więcej informacji o Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inw…
Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”
20.10.2023

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek…więcej informacji o Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów…
Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dystrybucji (serwisowa)” - 5 października 2023 r.
03.09.2023

Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…

Opis: Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych regulacji przewidzianych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z…więcej informacji o Szkolenie online „Warzywniak z perspektywy funduszy inwestycyjnych – w tym usługa dys…
Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”  - 25 września 2023
01.09.2023

Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w temat ryzyka greenwashingu w działalności podmiotów zarządzających funduszami i…więcej informacji o Szkolenie online: „Walka ze zjawiskiem greenwashingu jako nowy obowiązek compliance”…