Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w relacji do PKB w Polsce jest niska; branża może rosnąć wykładniczo: Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w relacji do PKB w Polsce jest niska; branża może rosnąć wykładniczo: Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA

28.06.2022

Warszawa, 22 czerwca 2022 r.

INFORMACJA PRASOWA

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w relacji do PKB w Polsce jest niska; branża może rosnąć wykładniczo: Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA

Branża funduszy inwestycyjnych w kraju ma potencjał mocy do pobudzania rozwoju gospodarczego Polski. Fundusze inwestycyjne są ważnym elementem krwiobiegu finansowego każdej dobrze rozwijającej się gospodarki – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podczas otwarcia XVI Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym.

Tymczasem stosunek aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne do PKB w Polsce wynosi 12 proc., wobec średniej dla krajów Unii Europejskiej na poziomie około 62 proc.

– Ponad 60 proc. udział aktywów w relacji do PKB to kierunek, w jakim powinniśmy podążać. Polska branża funduszy inwestycyjnych ma kompetencje, umiejętności, ofertę produktową i zdolności inwestycyjne, aby rosnąć wykładniczo – uważa Małgorzata Rusewicz.

Prezes IZFiA, pokazując za przykład inne kraje w Europie, nakreśliła wizję przyszłości polskiej branży funduszy inwestycyjnych, w której odgrywa ona istotną rolę w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Polski, na miarę aspiracji jej uczestników, państwa, polskich przedsiębiorców i społeczeństwa.

Cele, jakie moglibyśmy przed sobą postawić to:

  • Udział funduszy akcyjnych i mieszanych w kapitalizacji polskiej giełdy wynoszący przynajmniej 30 procent. Obecnie wynosi on 6 proc. i jest kilkukrotnie niższy niż udział w krajach bardziej rozwiniętych.
  • Przynajmniej 8 polskich marek znajdujących się na liście 100 najcenniejszych marek świata. Tyle w 2020 roku na liście było marek francuskich, ale ani jednej z Polski.
  • 60 proc. aktywów finansowych Polaków stanowiących inwestycje w akcje i obligacje, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy. 60 proc. to średni wynik w UE. W Polsce od lat utrzymuje się na poziomie 5-6 proc.
  • Tak jak obecnie Królestwo Niderlandów, Polska mogłaby znaleźć się na czele rankingu Europy pod względem wielkości aktywów funduszy emerytalnych w relacji do PKB. W Niderlandach relacja ta wynosi 213 proc., co oznacza, że brakuje nam 205 pp.
  • Wymarzona przyszłość to również blisko 90 proc. partycypacja w dobrowolnych programach emerytalnych, takich jak IKE, IKZE, PPE i PPK. Tak jak to ma teraz miejsce w Wielkiej Brytanii. Obecnie średnio we wszystkich programach III filaru uczestnictwo wynosi niecałe 15 proc.

– Takie cele i marzenia nie są nierealne. Możemy do nich dojść. W świecie zaburzonym epidemiami, wojną, spadkiem wartości pieniądza i aktywów, trzeba się jednak zastanowić, jak rynek kapitałowy może tworzyć wartość dodaną i na jakich warunkach. Zróbmy to jak najszybciej. Każdy rok zwłoki jest stratą czasuzaapelowała Małgorzata Rusewicz.

Małgorzata Barska, przewodnicząca Rady Izby oraz prezes NN Investment Partners TFI zaznaczyła, że pilna reakcja jest tym bardziej konieczna, że branża będzie się jednocześnie mierzyć z nowymi trendami społecznymi, którym impuls dała pandemia.

Odwołała się do światowych megatrendów zaprezentowanych w raporcie firmy Deloitte „Wealth and asset management 4.0”, wskazując te, które na polski rynek będą miały największy wpływ.

– Te najistotniejsze z punktu widzenia rodzimego rynku są związane z rozwojem technologii cyfrowych oraz wzrostem świadomości inwestorów w zakresie inwestowania zgodnie z celami ESG. Cyfrowa transformacja usprawnia wiele procesów, ale też ułatwia klientom dostęp do produktów i usług. Z kolei kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego jeszcze nigdy nie przyciągały tak dużej uwagi opinii publicznej. To doskonały moment, żeby udowodnić, że nie jest to marketingowy slogan, a realne działania podejmowane w kierunku zmiany świata na lepszepowiedziała Małgorzata Barska.

Przedstawiciele branży rozumieją przy tym, że priorytetem jest obecnie osiągnięcie stabilności polskiej gospodarki.

– Mamy pewność, że jako rynek kapitałowy możemy pomagać krajowej gospodarce mierzyć się z trudnościami. Potrzebujemy jednak od rządzących stałego i widocznego poparcia oraz determinacji do tworzenia takiego otoczenia, w którym TFI będą mogły zwiększać skalę działalności – podkreśliła Małgorzata Barska.

Patrząc na cały rynek europejski, gdzie sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych otwartych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych wyniosła w ubiegłym roku 888 mld euro, obecny punkt rozwoju sektora TFI w Polsce charakteryzuje znacząca różnica skali działalności funduszy w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Ubiegły rok polskie fundusze zamknęły wynikiem 301,5 mld zł zarządzanych aktywów.

– Jakich rozwiązań potrzeba, aby do funduszy napływało rok do roku 50 mld nowych aktywów? To jeden z tematów, które również podejmujemy w ramach dyskusji na XVI Forum Funduszy – podsumowała Małgorzata Rusewicz.

Źródła danych: dane IZFiA, analizy własne IZFiA na podstawie danych KNF, raporty „Kapitał dla rozwoju”, „Skąd się wezmą przyszli czempioni” i „Polski rynek funduszy inwestycyjnych i potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Pozostałe aktualności

TRZY PANIE Z BUKIETAMI
14.06.2024

Spotkanie kobiet z rynku finansowego

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć oraz reportażu z ostatniego spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego pod adresem: https://…więcej informacji o Spotkanie kobiet z rynku finansowego
zdjęcia trzech kobiet, główki, na niebieskim tle
21.05.2024

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez GPW, CFA Society Poland oraz IZFiA, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…
zdjęcie byka i niedźwiedzia walczących
05.03.2024

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW

IZFiA od lat wspiera galę Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla spółek, menedżerów i instytucji oraz ZŁOTE…więcej informacji o Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW
napis tax update
04.03.2024

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online pt. „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", które odbędzie się 9…więcej informacji o Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…