Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

04.01.2024

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku zmianie ulegną zasady opodatkowania przychodów z udziału w funduszach kapitałowych. Ustawodawca wyodrębnił nowy rodzaj dochodów: z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Do tej pory dochody takie były zaliczane do szerokiej kategorii dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Głównym celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie inwestorom rozliczania strat z inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się atrakcyjność podatkowa inwestycji w fundusze kapitałowe. Nie ulega zmianie wysokość stawki podatku od dochodów z tego rodzaju inwestycji, która pozostanie na poziomie 19%. Rozliczanie strat • W wyniku zmian inwestorzy zyskają możliwość kompensowania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe ze stratami – zarówno poniesionymi z inwestycji w fundusze, jak i ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji, certyfikatów inwestycyjnych) oraz udziałów w spółkach. Pozwoli to na wykorzystanie strat i tym samym zmniejszenie należnego podatku dochodowego. [Poprzez stratę należy rozumieć nadwyżkę kosztów uzyskania przychodu (np. wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa) nad przychodem (np. środkami uzyskanymi z umorzenia jednostek uczestnictwa).] Więcej informacji w załączonym dokumencie.

Do pobrania

Pozostałe aktualności

logo UE z napisem DORA
26.02.2024

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie p.t. „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", które odbędzie się we czwartek…
więcej informacji o Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…
zdjęcie sali notowań GPW i nagrodzonych osób
30.01.2024

Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…

29 stycznia w Sali Notowań warszawskiej giełdy odbyła się gala rozdania nagród w Konkursie na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa…
więcej informacji o Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…
zdjęcie wnętrza hotelu i informacja o konferencji
25.01.2024

Konferencja IDM

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami została Partnerem Instytucjonalnym dorocznej konferencji IDM.  W dniach 6-9 marca 2024…
więcej informacji o Konferencja IDM
model rakiety kosmicznej
18.01.2024

Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozysk…

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą: Szkolenie to praktyczny przewodnik dla przedstawicieli Towarzystw Funduszy…
więcej informacji o Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozysk…
zdjęcie z Kazimierza a nanim napis Forum Funduszy
09.01.2024

Save the Date

Kolejna edycja Forum  Funduszy, kluczowego wydarzenia branży funduszy inwestycyjnych i zarządzających aktywami odbędzie się 17-18…
więcej informacji o Save the Date
napisa materaił informacyjny i czerwona strzałka
04.01.2024

Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z 26…
więcej informacji o Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.