Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

04.01.2024

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku zmianie ulegną zasady opodatkowania przychodów z udziału w funduszach kapitałowych. Ustawodawca wyodrębnił nowy rodzaj dochodów: z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Do tej pory dochody takie były zaliczane do szerokiej kategorii dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Głównym celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie inwestorom rozliczania strat z inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się atrakcyjność podatkowa inwestycji w fundusze kapitałowe. Nie ulega zmianie wysokość stawki podatku od dochodów z tego rodzaju inwestycji, która pozostanie na poziomie 19%. Rozliczanie strat • W wyniku zmian inwestorzy zyskają możliwość kompensowania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe ze stratami – zarówno poniesionymi z inwestycji w fundusze, jak i ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji, certyfikatów inwestycyjnych) oraz udziałów w spółkach. Pozwoli to na wykorzystanie strat i tym samym zmniejszenie należnego podatku dochodowego. [Poprzez stratę należy rozumieć nadwyżkę kosztów uzyskania przychodu (np. wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa) nad przychodem (np. środkami uzyskanymi z umorzenia jednostek uczestnictwa).] Więcej informacji w załączonym dokumencie.

Do pobrania

Pozostałe aktualności

LUDZIE IKONY
15.07.2024

IZFiA Raport Roczny o rynku funduszy w 2023 r.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) opublikowała Raport Roczny o rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce za 2023 rok…więcej informacji o IZFiA Raport Roczny o rynku funduszy w 2023 r.
Sala konferencyjna pełna ludzi oraz scena
02.07.2024

XVIII Forum Funduszy

XVIII Forum Funduszy: Musimy o siebie zawalczyć Polski rynek kapitałowy musi zawalczyć o siebie, aby skorzystać z przemiany…więcej informacji o XVIII Forum Funduszy
TRZY PANIE Z BUKIETAMI
14.06.2024

Spotkanie kobiet z rynku finansowego

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć oraz reportażu z ostatniego spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego pod adresem: https://…więcej informacji o Spotkanie kobiet z rynku finansowego
zdjęcia trzech kobiet, główki, na niebieskim tle
21.05.2024

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez GPW, CFA Society Poland oraz IZFiA, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…