Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Laurent Marty

ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

tel. 22 522 70 00