Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Piotr Rzeźniczak

ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa

tel. 22 337 66 00, fax 22 337 66 99