Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Michał Miśkowiec

ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków

tel. 12 429 55 93